DESIGN STUDIO-3D

Henk Maasland

Ik ben Henk Maasland, getrouwd met Anja en woon met onze 6 opgroeiende kinderen in Hardinxveld-Giessendam. In mijn werkzame leven houd ik me voornamelijk bezig met handhaving van wet -en regelgeving. Mijn werkgebieden waren en zijn uiteenlopend, van politieagent in Rotterdam-Zuid tot boswachter van de Grevelingen. Momenteel ben ik als inspecteur Binnenvaart werkzaam bij de Inspectie Leefomgeving & Transport.

Mede door mijn werk heb ik gezien dat het gezin zo’n enorm belangrijke pijler is voor opgroeiende kinderen. Stabiliteit is zo belangrijk, maar ook het ‘er zijn’ voor je gezin. Zowel in geestelijk opzicht, maar ook om ze te helpen een plaats te vinden in dit ‘gejaagde westen’ waarin wij leven.

Persoonlijk denk ik dat het goed is dat wij in er deze ‘digitale samenleving’ ook op uit trekken met onze gezinnen. We missen vaak de grootheid van God in de schepping doordat we bezig zijn met allerhande zaken die onze tijd vragen. In de werkgroep Bijbels man en vader zijn willen we dan ook nadrukkelijk aandacht geven aan de werken van Zijn scheppende hand. De Bijbel verhaalt op veel plaatsen van Gods grootheid. De schepping juicht tot eer van Zijn Naam, ondanks de gebroken wereld waarin wij leven. Wat is het dan mooi om ook door deze dingen heen je kinderen te wijzen op de grootheid van God maar ook op Zijn verlossende werk waardoor Hij eenmaal alle dingen nieuw zal maken en Hij zal regeren tot in eeuwigheid 

Kees Wisserhof 

Sinds ik me meer ben gaan verdiepen in Gods wil aangaande mijn taak als man en vader is er een verlangen ontstaan om dit te delen met andere mannen en/of vaders. Middels dit platform hoop ik daar op verschillende manieren een bijdrage aan te kunnen leveren. De gedachten welke dan in mij opkomen zijn: bemoediging, aansporing, samen zoeken, "mannen onder elkaar", enzovoort.

Mijn naam is Kees Wisserhof, ben getrouwd met Karin samen hebben we vier prachtige kinderen mogen ontvangen. In het dagelijkse leven ben ik jobcoach, waarbij ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt help deze afstand te overbruggen. Daarnaast weet ik mijn tijd prima te vullen met hobbies welke zich m.n. buiten afspelen (bijen houden, tuinieren). Mijn grote verlangen is dat we samen Gods weg mogen ontdekken welke Hij op veel plekken in de Bijbel heeft voorgespiegeld voor hen die Bijbels man en vader willen zijn.

Wilfred Uijl

Wilfred2

Ik ben Wilfred Uijl, woon in Bodegraven, getrouwd met Gerline en vader van vijf kinderen. Ik zie mijn vaderschap en man zijn als grootste verantwoordelijkheid in mijn leven en probeer dat ook als zodanig gestalte te geven. Tegelijkertijd is dit ook het terrein waarop ik regelmatig zoek naar richting en vorming. Waarin beweeg ik mee met de tijd en de wereld waarin we leven omdat ik daar deel van uitmaak? Waarin moet  ik mijn verantwoordelijkheid nemen en onopgeefbare grenzen stellen om als christen weerstand te bieden tegen de wereld en de druk die zij uitoefent op de vorming van mijn kinderen en het gezinsleven? Ik wil het graag goed doen maar weet niet altijd hoe. Goede bedoelingen zijn belangrijk, maar niet genoeg. Het gaat naar mijn overtuiging ook over doordenking, visie en daadkracht om in een tijd als deze vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid. Om het zoeken en vinden van geestelijke antwoorden op vragen die ons door de rationele tijd waarin we leven opgedrongen worden. Een tijd waarin problemen met kinderen, jeugd, en jongeren steeds actueler lijkt te worden. Mede door mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs ben ik ervan overtuigd dat niet de kinderen en jongeren hiervoor verantwoordelijk zijn maar wij als vaders en mannen. Mijn drive om betrokken te zijn bij de werkgroep “man/vader” is mede hierdoor ingegeven. Vanuit het verlangen om samen met anderen te zoeken, geïnspireerd te worden en uit te dragen wat de Heere zelf ons hierin door Zijn woord aanreikt. Om in Zijn naam en kracht  te staan en te doen wat Hij van ons vraagt in ons man en vader zijn.

 

Nieuws

Top