DESIGN STUDIO-3D

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

We onderscheiden zes thema’s die elk vanuit een aparte werkgroep worden vormgegeven. De leden van de werkgroep zijn biddend en met zorg gekozen, want zij zijn de vertegenwoordigers van Hart voor het gezin. Hun verschillende achtergronden en ervaring op de desbetreffende thema's, maakt dat ze weten waar ze het over hebben en tot zegen kunnen zijn van anderen.

Maak in deze video kennis met enkele initiatiefnemers die het verlangen van Hart voor het gezin verder toelichten.
Om het verlangen van Hart voor het gezin voor herstel en genezing in gebroken relaties te vertolken, is Christian Verwoerd gevraagd een lied te maken. Een prachtige song, die hij samen met Erika de With zingt, is het resultaat.

 

Nieuws

Top