Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerusting voor
Godvrezende relaties

Toerusting voor <br>Godvrezende relaties

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Binnen Hart voor het gezin werken we met de volgende zeven thema's: Single, relaties, huwelijk, opvoeden, man, vrouw, opa & oma. Voor elk van deze thema's hebben we, naast de activiteiten die we organiseren, op deze website ook vele artikelen, boekentips, audio- en videobestanden. We hopen dat deze materialen velen tot zegen zullen zijn. 

.

Uitgelichte video's

Bekijk onze video's op YouTube

Christian Verwoerd - Een nieuwe weg

Bekijk deze video

Blijf geïnspireerd en op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief