Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Jouw brief aan jouw toekomstige man of vrouw

Kelly Needham

Jouw brief aan jouw toekomstige man of vrouw
Ik herinner me nog goed dat ik voor de eerste keer de Titanic keek. De hartstochtelijke liefde tussen Jack en Rose zette mijn jonge tienerhart in vuur en vlam. Voordat ik die film zag had ik geen hoge pet op van het huwelijk. Maar nu nam het al mijn gedachten en dromen in beslag. Voor mijn vriendinnen en mij werd het belangrijkste doel in het leven om samen met onze eigen ‘Jack Dawsons’ naar de zonsondergang te staren. We geloofden al snel in de leugen dat een standvastige, romantische relatie àlles was wat we nodig hadden. Het huwelijk zou ons kunnen redden. Zoals Rose het zei aan het einde van de film: "Er was een man, Jack Dawson, en hij redde mij - in alle opzichten."

Hoewel de Titanic al twintig jaar oud is, is dezelfde gedachte van 'romantiek als redder' nog steeds aanwezig in onze cultuur. Vreemd genoeg wordt deze leugen in veel kerken niet eens tegengesproken. Er wordt alleen maar een christelijk tintje aan gegeven.

Het huwelijk als afgod
Veel jeugdleiders zijn zich bewust van de aantrekkingskracht van romantiek en seksuele intimiteit op tieners, en doen dan ook – terecht – hun best om de jeugd ervan te weerhouden foute keuzes te maken. Maar in plaats van hen te wijzen op Christus als de beloofde prijs voor het overwinnen van de begeerte, wijzen veel te veel jeugdwerkers op een toekomstige echtgenoot of echtgenote. Dit heeft misschien als resultaat dat christelijke tieners zichzelf bewaren tot het huwelijk, maar in deze 'denk-aan-je-toekomstige-levenspartner’-benadering ontbreekt de kernboodschap van de Bijbel, namelijk dat alleen Jezus voldoening kan geven.

Een specifiek gebruik waarin deze zienswijze tot uiting komt, is het schrijven van zogenaamde brieven aan je toekomstige man of vrouw. Er zijn tientallen christelijke artikelen waarin wordt beschreven waarom en hoe je een brief kunt schrijven aan je toekomstige levenspartner. Hoewel velen het aanmoedigen en het nut ervan inzien, leggen dit soort oefeningen het accent op de verkeerde dingen. Ze richten onze hoop op geluk heel subtiel -of juist openlijk- op iemand anders dan Christus. Het huwelijk is zonder twijfel een mooi geschenk dat veel christenen zullen ontvangen. Het is voor de zondeval door God ingesteld en bedoeld als afspiegeling van het Evangelie. Gods kinderen moeten er dan ook met diep ontzag mee omgaan. Maar het huwelijk is geen verlosser. Het kan ons niet redden, niet vrijmaken en ook niet vervullen. Het kan ons uiteindelijk niet redden van eenzaamheid, leegheid en doelloosheid. Geloven dat het huwelijk het werk van God kan overnemen, is afgoderij.

Om het huwelijk in het juiste perspectief te plaatsen, volgen hieronder vier redenen waarom je je hoop beter op Christus – Die nu al bij je kan zijn – kan vestigen dan op een toekomstige man of vrouw.

1. God geeft nergens de belofte voor een huwelijk
God geeft veel beloften aan hen die in Christus zijn, maar nergens heeft hij beloofd een levenspartner te zullen geven. Het huwelijk is een geweldig geschenk en het is het zeker waard om voor te bidden, maar God geeft ons niet de garantie dat we echt zullen trouwen. En ook als we dit geschenk wel ontvangen, duurt het niet altijd ons hele leven, zoals veel jonge weduwen kunnen beamen.  Voor veel mensen is dit een flinke tegenvaller, die vaak het gevolg is van een verkeerde interpretatie van Psalm 37:4: 'Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij (jo)u geven wat (jo)u(w) hart verlangt'. “Als ik naar het huwelijk verlang”, zo redeneren we, “hoef ik van God alleen maar vreugde in Hem te scheppen en dan zal Hij het geven!” Maar God zegt niet hoe en wanneer Hij zal geven wat ik verlang. Achter het verlangen naar een huwelijk gaan vaak nog andere verlangens schuil: een verlangen naar intimiteit en gezelschap, naar een gevoel ergens thuishoren en compleet te zijn. Maar God belooft dat al deze verlangens in Hemzelf kunnen worden gevonden, of we nu wel of niet trouwen. Hij heeft het huwelijk niet nodig om het gat in ons hart te vullen. Hij Zelf alleen is genoeg. God zal ons geven wat ons hart verlangt, maar Hij zorgt ervoor dat we alle eer geven aan Jezus, en niet aan een echtgenoot of echtgenote. Vestig je hoop niet op een belofte die God niet heeft gegeven. Vestig je hoop liever op vastere grond: de Steenrots Christus.

2. Het huwelijk kan de druk niet aan
Als we willen dat al onze behoeften in het huwelijk bevredigd zullen worden, maken we het huwelijk kapot. Er is geen mens die de last van onze verlangens kan dragen. Als je je leven deelt met een ander zondig mens kan het idee van de ideale levenspartner een kwelling zijn. Wanneer we romantische en idealistische brieven schrijven aan een toekomstige echtgenoot of echtgenote, richten we onze hart op de verkeerde dingen en scheppen we onrealistische verwachtingen. Hoe meer we in die brieven uitstorten, hoe meer onze man of vrouw later in onze ogen zal tekortschieten. Christelijke huwelijken gaan vaak gepaard met grote teleurstellingen, waarschijnlijk omdat de partners hun hoop te veel op het huwelijk zelf hebben gevestigd. Het huwelijk is een zeer slechte redder. Maar als Jezus onze Bron van hoop en vreugde blijft, zal Hij ons dragen bij alle veranderingen van relationele aard die we doormaken, en in alle ups en downs van het getrouwde leven.

3. Single zijn is niet een tweederangs alternatief
Vurig verlangen naar een toekomstige levenspartner kan een manier zijn om de pijn van langdurig en ongewild vrijgezel zijn te verzachten. Maar God ziet single-zijn niet als een vloek – Hij ziet het als een gave! Volgens de Bijbel is ongehuwd zijn het betere alternatief en leidt dit tot blijvende toewijding aan Jezus, zonder afgeleid te worden (1 Korinthe 7:32-35). Hoewel de meeste mensen zullen trouwen, is dat nog geen bewijs dat het huwelijk je echt gelukkig maakt. Er zijn evenveel mensen ongelukkig getrouwd als ongelukkig vrijgezel. Beide groepen hebben elke dag dezelfde strijd te voeren: hoe vind ik mijn vreugde in Jezus? Het verlangen naar het huwelijk legt één waarheid aan de dag: het eeuwige leven heeft alles te maken met intimiteit, met kennen en gekend worden. Maar de intimiteit waarvoor we zijn gemaakt is niet de intimiteit met een medezondaar, maar de intimiteit met God door Jezus: “En dit is het  eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt” (Johannes 17:3).

4. God is van onschatbare waarde
De gedachte dat we pas ècht gelukkig zijn als we onze levenspartner hebben gevonden, veronderstelt dat we zonder een huwelijk niet compleet en gelukkig kunnen zijn. Maar de grootste prijs in het leven is niet het huwelijk, nee, dat is God. Hij is de schat in de akker die het waard is om alles wat we hebben voor te verkopen. In Christus zijn we verzekerd van de toegang tot intimiteit met God. Als we God kennen door Christus hebben we pas echt een rijk leven. Het is misschien moeilijk te geloven op momenten dat je gebeden niet hoger lijken te komen dan het plafond, maar de Psalmen getuigen er volop van:

• “Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde" (Psalm 73:25).

• “Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders” (Psalm 84:11).

• “Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” (Psalm 16:11).

Hoewel we God niet zoals een medemens kunnen zien, aanraken en horen, is Zijn aanwezigheid en de vreugde die Hij geeft groter dan menselijke intimiteit ooit kan zijn. Nader tot God en Hij zal tot (jo)u naderen (Jakobus 4:8)! Besteed je energie niet aan het nadenken over een toekomstige levenspartner, maar aan het nadenken over God, Die Zichzelf aan ons heeft geopenbaard door de Bijbel. 

Het huwelijk dat ons is beloofd
Aan het einde van de Titanic is een hemelse hereniging te zien van alle mensen die stierven bij de tragedie van 1912. De jonge Rose loopt door de menigte in de richting van haar enige ware liefde, de man die haar redde. Eindelijk wordt ze verenigd met Jack. Voor eeuwig en altijd. Christen, herken je dit verhaal? Het is een schaduw van het ‘eind goed, al goed’ dat ons te wachten staat. Op een dag zullen we worden herenigd met gelovige vrienden en familieleden, en zullen we eindelijk onze Enige Ware Liefde in het gezicht mogen kijken. Degene Die ons redde – in alle opzichten. Maar het zal niet onze echtgenoot of echtgenote zijn, maar Jezus. Door Zijn liefde worden we gered, vinden we vervulling en worden we ondersteund. Getrouwd of vrijgezel, Híj moet Degene zijn om Wie ons leven draait. Leg de last van je verlangens, verwachtingen en dromen niet op een aards huwelijk, maar op Christus. Alleen Zijn liefde is sterk genoeg om je te ondersteunen.

16 september 2017

Gepubliceerd op Desiring God- door Kelly Needham, gastauteur. Kelly Needham (@kellyneedham) en haar man Jimmy wonen samen met hun drie kinderen in Dallas (VS). Meer artikelen van haar kun je vinden op haar eigen blog.

Vertaling: Miranda Bakker

Terug naar overzicht