Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gods plan met man en vrouw

Arjan Baan (red.)

Met dit boekje willen wij, te midden van alle gebrokenheid en wantoestanden, een kleine handreiking bieden voor jongeren en hun ouders. Het is erg triest om te zien dat ouders met betrekking tot verkering en partnerkeuze geen enkele verantwoordelijkheid en zeggenschap meer (mogen) hebben over de jongeren. Dat is volledig in strijd met de Bijbel!
Dit boekje is een bloemlezing waarbij bovenstaande aspecten aan de orde komen. Allerlei praktische principes worden vanuit de Bijbel aangereikt. We vertrouwen erop dat de inhoud voldoende stof tot bezinning bevat! Het is in ieder geval ons gebed dat dit boekje bijdraagt aan het ontwikkelen van een Bijbelse visie, zodat God tot Zijn doel komt in ons leven!

Gods plan met man en vrouw – praktische principes rondom seksualiteit, alleen zijn, verkering en huwelijk.
Dit boek wil jou prikkelen om in het licht van de Bijbel na te denken over seksualiteit, alleen-zijn, de hedendaagse verkering, huwelijksvoorbereiding en het huwelijk. In gesprekken met jong en oud blijkt dat er – in deze postmoderne tijd – veel onbijbelse gedachten leven op dit terrein.

Terug naar overzicht