Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Contact

Vragen aan Hart voor het gezin kunnen gesteld worden via info@hartvoorhetgezin.nl of via Facebook: 
https://www.facebook.com/hartvoorhetgezin

Je kunt ook een specifieke vraag over een thema stellen door een bericht te versturen naar een van onderstaande e-mailadressen:

Single: single@hartvoorhetgezin.nl

Relatievorming: relatievorming@hartvoorhetgezin.nl

Huwelijk: huwelijk@hartvoorhetgezin.nl

Opvoeding: opvoeding@hartvoorhetgezin.nl

Man: man@hartvoorhetgezin.nl

Vrouw: vrouw@hartvoorhetgezin.nl