Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Ondersteuning

Hart voor het gezin is een interkerkelijk platform dat zich vooral dienstbaar wil maken aan de lokale kerkelijke gemeenten. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat de toerusting van relaties en gezinnen in de eerste plaats vanuit de gemeente plaatsvindt. Dat willen we graag ondersteunen door middel van spreekbeurten, lezingen, artikelen en op andere manieren. Ook juichen we het toe wanneer gemeenten hun leden stimuleren deel te nemen aan interkerkelijke activiteiten. Want op deze manier kan de kennis die deelnemers opgedaan hebben weer mee teruggenomen worden naar de gemeente.

Kosten

Voor spreekbeurten rekenen we € 125,- per spreker en € 0,23 aan reiskosten. Wanneer deze bedragen een belemmering vormen om van onze diensten gebruik te maken, staan we open om te zoeken naar een oplossing.

Contact

We denken graag over het bovenstaande met u mee. U kunt hiervoor een bericht sturen naar info@hartvoorhetgezin.nl. U kunt ook bellen met Hart voor het gezin op nummer: 0343-723804, optie 4 in het keuzemenu.

Hulp

Wanneer u advies of hulp zoekt voor vragen rondom relatievorming, single- zijn, het huwelijk en gezin vernemen we dat graag. Hart voor het gezin is niet in staat al uw hulpvragen te beantwoorden, zeker niet wanneer psychologische en lichamelijke problematieken een rol spelen. Wij kunnen uiteraard wel met u meedenken of u doorverwijzen naar christelijke hulpverleners. Hart voor het gezin is ervan overtuigd dat in welke situatie u zich dan ook bevindt, God kracht wil geven en, binnen Zijn wil, ook uitkomst. 

Wij hechten er daarom belang aan dat u, in de moeite en gebrokenheid van het leven, God tot uw Hulp heeft. Gods doel is de mens te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Daarom zijn we warm voorstander van hulpverlening die Gods Woord als uitgangspunt heeft. Dit noemen we in de praktijk ook wel pastorale counseling. Wilt u hierover meer weten, klik dan op de volgende toelichting.

Pastorale zorg

Wanneer u advies op een van de verschillende thema's nodig heeft, kunt u een bericht sturen naar een van onderstaande emailadressen:

Single zijn:
single@hartvoorhetgezin.nl

Relatievorming:
relatievorming@hartvoorhetgezin.nl

Huwelijk:
huwelijk@hartvoorhetgezin.nl

Opvoeding:
opvoeding@hartvoorhetgezin.nl

Man en vaderschap:
man@hartvoorhetgezin.nl

Vrouw en moederschap:
vrouw@hartvoorhetgezin.nl