Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Giften

Giften

We stellen het zeer op prijs als u ons steunt, zowel met gebed als financieel. Hierdoor is het mogelijk de events ook aan te bieden aan deelnemers met minder draagkracht. 100% van de giften komt ten goede aan de missie; er worden geen salarissen uitbetaald. Hart voor het Gezin heeft een ANBI status.

U kunt een gift overmaken met één van onderstaande mogelijkheden:

1. QR-code


2. Betaalverzoek via betaalapp

Gift via betaalapp

3. Handmatige overboeking

Bankgegevens:
Hart voor het gezin
NL36 RABO 0341 1013 62
t.n.v. Stichting Hebron Missie