Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Huwelijk

Huwelijk

Huwelijk en huwelijksvoorbereiding is het thema dat ingaat op de Bijbelse principes over de voorbereiding op het huwelijk en de huwelijksperiode zelf. Hierbij kan gedacht worden aan vragen als: Wat zegt de Bijbel over een gezond huwelijk? Hoe bereiden stelletjes zich hier het beste op voor?