Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Eenheid in verscheidenheid

Enkele voorbeelden van verschillen die meestal bestaan tussen mannen en vrouwen:

De ogen van een vrouw kunnen genuanceerder kleur beschrijven en hebben een breder gezichtsveld (kan makkelijker dingen terug vinden – ziet het geheel van de koelkast in één oogopslag). Een man kan recht voor zich uit op afstand nauwkeuriger zien (goed om de weg te zoeken).

Vrouwen kunnen beter de niet-verbale communicatie opvangen, kunnen beter hoge frequenties horen (baby huilt, poes), zijn gevoelig voor verandering in stemvolume en het detecteren van emotionele veranderingen, etc.

Vrouwen zijn meer aanrakingsgevoelig en hechten meer belang aan knuffelen en aanraken.

Vrouwen kunnen in de smaak beter zout en zoet onderscheiden.

Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht (vb. kaartlezen).

Mannen kunnen meestal maar één ding tegelijk. Vrouwen kunnen zich beter richten op meerdere taken tegelijk.

Mannen kunnen emotie en logica scheiden, maar bij vrouwen zijn emoties ook ingeschakeld wanneer er logisch moet worden gedacht.

Mannen praten in zichzelf of zijn stil. Vrouwen denken hardop

Mannen houden van actie (wedijveren, werk, dingen doen). Vrouwen zijn meer bezig met mensen (langer oogcontact, werken samen, relaties).

Voor mannen is onafhankelijkheid en controle de weg waarlangs zij met vertrouwen door het leven gaan. Vrouwen voelen zich compleet wanneer ze relaties hebben die gekenmerkt zijn door warme onderlinge banden.

De meeste mannen proberen in gesprekken de overhand te bereiken of te behouden. Voor de meeste vrouwen zijn gesprekken onderhandelingen over nabijheid, waarin mensen streven naar ondersteuning en bevestiging en het bereiken van een consensus.

In de Schrift worden relaties niet beschreven vanuit de individuele leden en hun behoeften, maar vanuit de context waarin het individu staat. Er is geen beschrijving van wat mannelijk en vrouwelijk betekent op zich, maar veeleer een beschrijving van hoe een man functioneert ten opzichte van zijn vrouw en omgekeerd. Identiteit wordt niet gevonden in de omgang met het eigen geslacht, maar juist in de relatie met het andere geslacht.

God is één in wezen, en toch drie personen. De drie personen staan niet los op zich, maar vinden hun identiteit in elkaar. Ze zijn één en komen tot hun doel in hun onderlinge samenhang en liefde. Hun uniekheid wordt uitgedrukt in hun onderlinge afhankelijkheid en hoe ze het welzijn en het belang van de ander behartigen. Verder hebben ze elk afgebakende taken en verantwoordelijkheden, die niet uitwisselbaar zijn, maar elkaar wel overlappen (in de zin dat ze in sommige taken met elkaar samen werken, maar dan wel onder de verantwoordelijkheid van één). In hun onderlinge relatie is er tegelijkertijd met de samenwerking (bv. in de schepping) ook orde (de Zoon onderdanig aan de Vader).

Bijbellezing: Gen. 1:26-27; Spr. 12:4, 17:27, 19:14, 21:28.

Om te bespreken:

Welke man-vrouw verschillen spelen een rol in jullie relatie?

Zijn er bij jullie andere verschillen die niet zijn genoemd?

Zijn deze verschillen voor jullie een bedreiging, of kunnen ze elkaar aanvullen? Hoe?

Hoe kan jullie eigenheid bijdragen tot het welzijn van de ander? Hoe vul je elkaar aan en hoe doen je elkaar?

Hoe is de manier waarop jullie een twee-eenheid zijn een afspiegeling van de Drie-eenheid?

© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Overgenomen met toestemming. Voor het eerst verschenen in het tijdschrift van het CPC. Met een abonnement ondersteun je het CPC en kan je op www.metamorfosemagazine.org alle artikelen raadplegen aangaande allerlei thema's rondom pastoraat en juist ook rondom huwelijk en gezin.

Terug naar overzicht