Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Seksuele reinheid

Jef en Herlinde de Vriese

Seksualiteit hoort thuis in het huwelijk. Seks voor het huwelijk past niet in een bijbels denkkader. Maar kan je ook seksueel te ver gaan in het huwelijk? Is daarin alles toegelaten? Immoreel gedrag is nooit toegestaan. Maar is alles toegestaan waar man en vrouw het eens over zijn, zolang de Bijbel het niet expliciet verbiedt en zolang zij er zich maar goed bij voelen? Geenszins. Ook in het huwelijk zijn grenzen aan de seksuele bevrediging.

Seksualiteit wordt gemakkelijk misbruikt door de zondige begeerte, die steeds meer wil. Gezonde passie voor elkaar wordt ongemerkt gemengd met slavernij van de bevrediging. De focus is dan niet meer de liefde voor de ander, maar de eigen ervaring.

De media en de mode wakkeren de begeerte van de ogen aan. Dat je je daar tegen moet verzetten is duidelijk. Meestal werkt de verleiding echter geniepig. Een romantische film, zelfs zonder pornografische beelden, wekt al gauw emotionele intimiteit met de hoofdrolspelers op. Wanneer de regisseur suggestief te werk gaat, is het als kijker moeilijk om niet te verlangen naar meer emotionele opwinding. Een vals gevoel van intimiteit wordt opgewekt. Nadien bevordert dit het vrijen met de eigen huwelijkspartner, ook als men geen porno heeft gezien. Ook seksueel getinte romans wekken vaak valse intimiteit op. Zodoende is een derde partij in de romantiek binnengekomen. Het huwelijksbed is bezoedeld, misschien niet met seksueel wangedrag, maar met een bezoedeld hart.

Misschien vind je dit voorbeeld heel strak. Dat is het ook. Maar denk er over na. Zou Jezus die film bekijken of die roman lezen? Kan je Hem meenemen in al je gedachten over een avondje vrijen? Is jullie seksualiteit een moment van reine eenheid en van dankbare intimiteit met elkaar en met God? Bekijk je elkaar met reine ogen?

Zo met seksualiteit omgaan is menselijk onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is wel mogelijk bij God. Een reden te meer om Hem te zoeken en jullie seksualiteit in gebed te brengen, zodat het door Hem steeds meer gereinigd kan worden.

Bijbellezing: Efeze 5:3-5; Hebr. 13:4; Job 31:1

Bespreek op de sofa

Welke elementen van jullie seksualiteit maakt jullie blij?

Waar voelt een van beiden zich niet ontspannen bij?

Op welke manier wordt jullie seksualiteit gestuurd door externe factoren (films, commentaar van anderen, dingen die je ziet of leest)? Helpt jullie dit om rein voor elkaar en voor God te staan? Of werkt het tegen?

Welke gebedsonderwerpen hebben jullie op het gebied van seksualiteit?

Hoe kan je elkaar helpen tegen de seksuele verleidingen in de wereld? Wat zijn die verleidingen en hoe kun je je geestelijk wapenen om ze te weerstaan?

© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Overgenomen met toestemming. Voor het eerst verschenen in het tijdschrift van het CPC en nadien in De Vriese, Jef & Herlinde, Samen op de Sofa, Ark Media, 2014. Met een abonnement ondersteun je het CPC en kan je op www.metamorfosemagazine.org alle artikelen raadplegen aangaande allerlei thema's rondom pastoraat en juist ook rondom huwelijk en gezin.

Terug naar overzicht