Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Huwen of samenwonen - deel 1

Ds. Oscar Lohuis

De discussie over ongehuwd samenwonen is momenteel gaande in diverse kerkgenootschappen. Wat leert de Bijbel daarover? Is seksuele gemeenschap voor het huwelijk verkeerd? Wanneer wij gaan begrijpen hoe God het huwelijk heeft bedoeld wordt veel duidelijk. Deze preek gaat over Gods ontwerp voor het huwelijk.

Luister hier:

https://www.goednieuwsbediening.nl/luister/44-preken/342-huwen-of-samenwonen-deel-i/

Terug naar overzicht