Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Exclusieve liefde

Oscar Lohuis

De meeste christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks vóór het huwelijk
niet goed is. Toch vragen velen zich af of de Bijbel dat nu werkelijk leert.
Oscar Lohuis wil je laten zien hoe mooi het is de seksuele relatie te bewaren
voor je eigen vrouw of man. Acht duidelijke redenen om te wachten tot het
huwelijk worden op een rijtje gezet. God geeft ons deze leefregel voor ons
eigen bestwil en voor een zo goed mogelijk functionerende samenleving. Hij wil dat huwelijken en gezinnen gelukkig zijn.

Exclusieve Liefde is geschreven voor jongeren en mensen die willen gaan
trouwen, maar is ook bedoeld tot aanzet voor gesprek tussen de generaties.
Praten over onderwerpen die met de liefdesrelatie, seksualiteit en trouwen te
maken hebben blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.
Het boek bevat ook zestig relevante gespreksvragen, speciaal opgesteld voor
mensen die (misschien willen) gaan trouwen. Deze gaan over allerlei onderwerpen die met het huwelijk te maken hebben.

Lees meer of bestel

Terug naar overzicht
Liefde