DESIGN STUDIO-3D

Ed Wheat

Liefde voor twee is een handboek voor mensen die een blijvende huwelijksrelatie met elkaar willen aangaan of die relatie graag zouden verdiepen. Het boek is bedoeld voor mensen die niet willen meedoen met de mode van vrijblijvende verhoudingen en die zich in hun seksuele leven door bijbelse principes willen laten leiden. Liefde voor twee is open, maar niet schaamteloos. Het is een volledig handboek, waarin zowel medische en technische als emotionele en geestelijke aspecten van het seksuele leven aan de orde komen. Op fijngevoelige wijze wordt aangetoond dat God man en vrouw voor elkaar gemaakt heeft. Hij wil dat ze 'een vlees' zijn en seksueel van elkaar genieten. In die relatie is geen plaats voor Victoriaanse preutsheid, noch voor dierlijke hartstocht. Er is vrijheid om wederzijdse liefde spontaan te uiten, zonder terughoudendheid. Liefde voor twee is het voorlichtingsboek voor mensen die alles over seksualiteit in het huwelijk willen weten, tegen de achtergrond van wat de Bijbel over het samenleven van man en vrouw zegt. Het boek is zeer praktisch en doortrokken van een diepe verwondering over de schoonheid van wat God aan echtparen geeft.

Ed Wheat studeerde geneeskunde aan de University of Arkansas en heeft zo'n dertig jaar ervaring als huisarts Hij is bekend geworden door zijn activiteiten als huwelijksadviseur. Gaye Wheat heeft gestudeerd aan het William Wood College in Fulton, Missouri. Samen met haar man leidt zij studiebijeenkomsten over het christelijk gezin die in verschillende plaatsen en voor wisselend voor publiek worden gehouden. Ed en Gaye Wheat hebben drie volwassen dochters.

Sinds 1978 heeft dit werk al zeven drukken gehad. Seksualiteitsbeleving vanuit bijbelse principes is kennelijk een veel gevraagd artikel. Ook is er in christelijke kringen, gelet op de vragen van zijn Amerikaanse patiënten (achterin het boek), een schrijnende onbekendheid met elementaire kennis en met bepaalde medische oplossingen van veel voorkomende problemen. Daar voorziet de schrijver, een christenarts uit het behoudende midden (Arkansas) van de VS, ruimschoots in. In deze nieuwe druk is er meer aandacht voor seksuele intimiteit. Wheats elf bijbels ondersteunde raadgevingen zijn de moeite waard. De grote kracht van zo'n huwelijk ligt in het element toewijding, aan God en later aan je echtgeno(o)t(e). Kernpunt is dat 'man en vrouw alleen in het huwelijk kunnen genieten van de rijkdom die God voor hen heeft bestemd. Ze moet worden beleefd in de sfeer van een blijvende overgave.'

 

Nieuws

Top