DESIGN STUDIO-3D

Gary Chapman

In 'Huwelijk: verbond voor het leven' wil dr. Gary Chapman christenen helpen te begrijpen wat de Bijbel ons leert over het huwelijk - en wil hij ons stimuleren dit in het dagelijks leven toe te passen. 

Volgens Gary Chapman vormt intimiteit de kern van het huwelijk. Een huwelijksrelatie is zo intiem, dat God zegt dat twee mensen 'één vlees' worden (Genesis 2:24). Het woord 'één' is hetzelfde woord als het woord dat in Deuteronomium 6:4 gebruikt wordt om God zelf te beschrijven: 'Hoor Israël, de HERE is onze God; de HERE is één!'

Dr. Gary Chapman beschrijft deze eenheid, en verheldert voor ons de boeiende maar tegelijk kwetsbare relatie tussen communicatie, en seksuele én emotionele intimiteit. 

Gary Chapman's 'Huwelijk: verbond voor het leven' is een boek dat ons kan inspireren om Gods adviezen voor een intiem en voldoening schenkend huwelijksleven ter harte te nemen.

De inzet is hoog - de beloning is dat zéker ook. 

Vanuit christelijk oogpunt, luisterend naar wat de Bijbel zegt, beschrijft de auteur, die al bijna 35 jaar relatietherapeut is, allerlei behoeften die binnen het christelijk huwelijk van belang zijn. Het huwelijk is, op de relatie met God na, de allerbelangrijkste relatie die een mens kan aangaan. Het is een verbond, dat gekenmerkt wordt door onvoorwaardelijke trouw en gebaseerd is op standvastige liefde. Intimiteit is het hart van het huwelijk en communicatie is de weg ernaartoe. Het inzicht van de Bijbel en de leiding van de Heilige Geest zijn onontbeerlijke hulpbronnen om te bouwen aan en te groeien in het huwelijk zoals God dat heeft bedoeld. Chapman geeft allerlei voorbeelden over zijn eigen huwelijk en uit zijn praktijk, heel herkenbaar en helder. Soms gebruikt hij te veel woorden, maar over het geheel genomen is het een aansprekend en inspirerend boek, vooral ook om als man en vrouw samen te lezen 

 

Nieuws

Top