Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De weg naar het kinderhart

Tedd Tripp

Dit boek is een 'must' voor iedere ouder en opvoeder. het is een absolute aanrader in een tijd waarin er veel verwarring is over de opvoeding van de kinderen. Ouders maken zich vaak vooral druk om het gedrag van hun kind. Maar God heeft oog voor het hart. Hij zegt dat alles voorvloeit uit het hart (Spreuken 4:23). Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dit principe vormt de basis voor een goede, Bijbelse opvoeding. --- Tedd Tripp laat heel praktisch zien hoe je een gids voor je kind kunt zijn. Wie geen oog heeft voor het hart, ziet niet dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart. Wie alleen let op gedrag, gaat ook voorbij aan het Evangelie. Jezus kwam naar deze aarde om harten te veranderen, te bevrijden en te vernieuwen. God wil ouders gebruiken om Zijn grootheid, goedheid en glorie aan te prijzen, zodat hun kinderen een hart zullen hebben dat Hem dient! -------- Dit verfrissende boek zal ouders helpen bij de opvoeding van hun kinderen. -------- Tedd Tripp is vader, predikant, opvoedingsadviseur en schoolbestuurder. Over de principes die hij in dit boek naar voren brengt, heeft hij wereldwijd op conferenties gesproken. Zijn benadering past bij kinderen van alle leeftijden. Het prachtige boek is uitgegeven bij Boekenfonds Reformatorisch Appèl.

Terug naar overzicht