Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #19

God vraagt van ons dat we trouw zijn aan Hem, aan onze naaste en onszelf. Op internet worden we echter op veel manieren uitgedaagd om ontrouw te zijn. Juist daarom mogen en moeten wij trouw tonen in de online wereld. In alle tijden hebben tieners en pubers geëxperimenteerd op seksueel gebied. De komst van internet heeft dit echter versterkt en uitgebreid naar jongere leeftijden. Een naaktfoto is in een moment van onbedachtzaamheid verstuurd. Mediaopvoeding bestaat daarom voor een belangrijk deel uit seksuele opvoeding. Het verzwijgen van dit thema kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Ze beseffen dan de gevolgen van hun handelen onvoldoende. Het beschermen van kinderen, door bepaald mediagebruik te verbieden, kan ertoe leiden dat jongeren bewust buiten het zicht van ouders alsnog experimenteren. Daarom zou het bewapenen (vanuit Efeze 6) van onze jongeren centraal moeten staan in de opvoeding. God roept ons in Zijn Woord op om de intimiteit te bewaren en te bewaken voor de persoon met wie we getrouwd zijn of zullen gaan trouwen. Het gaat dus om bewapenen van onze jongeren om zich af te wenden van seksuele verleidingen en om groepsdruk te weerstaan door trouw te blijven. Een dagelijks gebed om kracht en hulp is hierbij onmisbaar. God wil ons, door Zijn Geest, hulp en leiding schenken.

Vraag 1: Hoe kunnen we in onze gezinnen meer openheid krijgen richting elkaar over wat we op internet doen en hoe we onze mediatijd gebruiken? Welke afspraken kunnen we met elkaar maken om dit ook echt uit te voeren?

Vraag 2: Moeten we trouw zijn aan alle contacten die we via sociale media hebben? Hoe kunnen we op internet aan anderen tonen dat we de attitude trouw hoog hebben staan?

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht