Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #8

Toen ze zes jaar werd, nodigde ze vijf vriendinnetjes uit voor haar verjaardagsfeestje. Nu durft ze niet al haar vriendinnen uit te nodigen, want online heeft ze er meer dan honderd. Opvoeders vragen zich vervolgens af: ‘Wie zijn nu je echte vrienden?’
Voorheen was er verschil tussen informatie die iedereen kreeg (massacommunicatie) en het uitwisselen van informatie tussen twee personen. Wat je in de krant las of op de radio hoorde, wist iedereen. Maar waar je elkaar over belde, wist je alleen met z’n tweeën. Internet vulde het gat dat daartussen zit. Nu kan iedereen in korte tijd met heel veel mensen communiceren of zijn/haar hele leven delen. Deelden we voorheen nieuwtjes one-to-one, nu one-to-many of many-to-many. Als bijvoorbeeld uw dochter een nieuwe armband heeft, deelt ze er online realtime een foto van met haar honderd vrienden. Dubieus wordt het als ze dit ook doet met haar nieuwe badmode. Jongeren leven in onlinenetwerken waarbinnen ze van alles delen. Dit geldt trouwens ook voor ouderen. Bespreek met elkaar de volgende stellingen:

- Ik tel tot tien voordat ik reageer op sociale media
- Iedereen mag foto’s en filmpjes van mij op Instagram en Snapchat plaatsen
- Als ik denk dat een berichtje niet klopt, check ik dit voordat ik het deel of reageer
- Ik vind dat ik veel muziek, films en plaatjes mag gebruiken die ik online kan vinden
- Als ik een kwetsend filmpje of foto van iemand anders doorstuur, ben ik niet verantwoordelijk voor de gevolgen

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht