DESIGN STUDIO-3D

In dit thema willen we een Bijbelse visie op de man en op vaderschap uitdragen. Zowel binnen als buiten het huwelijk, met of zonder kinderen. We willen een Bijbelse boodschap uitdragen die mannen helpt om hun identiteit als man verder te ontwikkelen / ontdekken. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan mannen die hun positie willen innemen en vorm willen geven op de plaatsen waar God hen gesteld heeft. In gezin, kerk en werk. Veel mannen binnen en buiten de kerk weten niet wat God hierin van hen vraagt. God verlangt naar mannen die zijn beeld dragen hier op aarde waardoor Hij verheerlijkt wordt en iets van Hem zichtbaar wordt. Fundamentele kennis en geestelijke getuigenissen zijn hierin van levensbelang om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen.... om voorde Heere een toegerust volk gereed te maken (Luk. 1:17).

In de wereld waarin we leven woedt een strijd om ons hart. Wij worden constant uitgedaagd aan te haken bij de grootsheid van het leven, status, macht, vrouwen. De druk, hectiek en hype-maatschappij jaagt dit aan en bedwelmt ons. We laten ons gemakkelijk verleiden en dit gaat ten koste van onze verhouding met de Heere, onze huwelijksbestemming en onze verantwoordelijkheid naar de kinderen. Wij willen dit onder ogen zien en veld terugwinnen op de wereld in denken, doen en handelen.

Het hart van onze vrouwen (als we die hebben) staat ook bloot aan deze ‘geestelijke’ strijd. De wereld trekt, verleidt en verlokt hen en stimuleert hen niet in de dingen te investeren die de Bijbel wezenlijk vindt. De emancipatie en sociologische context jaagt dit aan. Wij willen hen hierin leiden en stimuleren op eerbare wijze hun positie te vorm te geven en hen hun ereplaats geven.

Ook de harten van onze kinderen ontwikkelen in dit klimaat. Wij willen hen vormen en voorgaan. Verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen en hen in bescherming nemen, vanuit geestelijke motieven en verlangens. We willen ons bewust en actief bezighouden met de opvoeding als eindverantwoordelijke voor hun vorming.

Het gezin en haar vorm en ordening staan onder grote maatschappelijke en ‘geestelijke’ druk. Hier geven wij leiding aan. Hierin willen wij tegelijkertijd dienstbaar en geestelijk scherpzinnig zijn. We willen bepalen wat daarin wel en niet goed is en daar ook naar handelen. We willen rust in ons leven brengen en ruimte maken voor de Heere, ons huwelijk en ons gezin. Onze bedoeling hierin is een ‘stem’ te zijn, als mannen, met mannen en voor mannen van vandaag.

Veel van wat er op ons afkomt roept vragen op. Als werkgroep willen we informatie aanreiken die daarin voorziet. Voor meer informatie over het thema, de doelstellingen en de werkwijze van onze werkgroep, kun je het onderstaande document downloaden.

Document werkgroep 'man en vader'

 

Nieuws

Top