Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Man

Man

In dit thema willen we een Bijbelse visie op de man en op vaderschap uitdragen. Zowel binnen als buiten het huwelijk, met of zonder kinderen. Er komt veel op de huidige man en vader af; wat is mijn rol als man/vader? Hoe geef ik geestelijk leiding aan mijn gezin? Hoe vind ik balans tussen werk en privé? Wat is mijn identiteit?

Lees verder