DESIGN STUDIO-3D

Philip Nunn
Bestand: Betere vaders

Het is een groot voorrecht en een grote verantwoordelijkheid om vader te zijn.
Als christenen hebben we het voordeel van het perfecte rolmodel: onze hemelse Vader.
God laat ons als Vader zien hoe wij goede vaders kunnen zijn.
Lees het artikel van Philip Nunn over hoe God handelt als Vader: Hij bevestigt, geeft, onderwijst, corrigeert en doet voor.

 

Nieuws

Top