Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Overdenking voor vaders


Tijdens het vader-kind event in Hoenderloo (5-6 oktober 2018) is vanuit Hart voor het gezin onderstaande overdenking gedeeld:

Job van Beek

“Te midden van alle drukte hebben wij het voorrecht om hier 24 uur met onze kinderen te zijn. Wat een genade. Kijk om je heen en je zult je gelukkig prijzen dat je hier zo kunt zitten met je kind, terwijl je weet dat je thuis een vrouw of moeder hebt die van je houdt. Tenminste, ik hoop dat dat voor jullie het geval is. Dat is goud waard! Vorig jaar sprak ik over de walk of fame, over welke vader een ster, dus goud verdient in het opvoeden van zijn kinderen. Maar vandaag mogen we zeggen dat elk huwelijk, elk gezin goud verdient. Want ruim de helft van de huwelijken of samenlevingsovereenkomsten wordt ontbonden, wat gevolgen heeft voor 70.000 kinderen per jaar. Ieder jaar opnieuw. En het wordt alleen maar erger.

Goud in handen… Het huwelijk en gezin zijn één van de vier structuren/sociale ordes die God ons als mens heeft gegeven. Voor ons welzijn! En satan doet er alles aan die ordes kapot te krijgen, zodat hij ons in totale chaos kan storten. Die sociale orde is een afbeelding/afdruk van God zelf. God is drie-enig. Wie weet de andere drie ordes? 1) Overheid --> God, regering en onderdanen. 2) Werk --> God, werkgever en werknemer. 3) Kerk --> God, oudsten/kerkenraad en leden. En de vierde is dus: Gezin --> God, vader en gezinsleden. In deze sociale orde/structuren van leven is altijd sprake van gezag. Altijd is er een autoriteit die de eindverantwoordelijkheid draagt. De Heere Jezus staat onder gezag van de Vader (Uw wil geschiedde) en de Heilige Geest onder gezag van De Zoon. De Heilige Geest doet niets wat de Zoon, en dus ook de Vader, niet wil. Een drie-eenheid!
Iedereen staat dus onder gezag van God. Dat zien we terug in ons werk: er is altijd iemand die de eindverantwoordelijkheid heeft, die de leiding heeft. In kerk is dat de oudste/kerkenraad en in het gezin... is dat de vader. Wij als vaders hebben gedelegeerd gezag van God. Dit maakt ons niet méér. Alle leden in het gezin zijn gelijkwaardig. Zo ook bij de overheid, werk en kerk. Maar er is wel verschil in orde, verschil in rollen en verantwoordelijkheden. God de Vader heeft het uitoefenen van Zijn gezag - wanneer er sprake is van een huwelijk en gezin - aan ons als vaders gedelegeerd. Het is Gods bedoeling dat wij God vertegenwoordigen, het karakter van God laten zien, in de relatie met onze vrouw en kinderen. Gezag is een vies woord geworden (mede door alle misbruik daarvan), maar het is een wonderlijke zegen van God voor ons. Zonder gezag wordt het een puinhoop in de samenleving.

Begrijpt u nu waarom satan zijn pijlen juist op het huwelijk en gezin richt? En juist op dat punt van gezag! Als hij dit ontwricht, vernietigd hij structuren van leven (die juist ter bescherming van de mens zijn gemaakt) en maakt hij de afbeelding van God kapot. In samenlevingen/landen waar meerdere van deze systemen niet meer functioneren (door geen of verkeerd uitgeoefend gezag) is daarom ook totale chaos en puinhoop. En de mensen die tegen deze systemen strijden hebben (vaak) niet door dat ze zichzelf en hun nageslacht vernietigen. Het is belangrijk voor ons om ons daarvan bewust te zijn en te strijden voor deze structuur van God. Het is juist voor ons bestwil, ook het ontvangen en uitoefenen van gezag. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een onmogelijke taak is, toch vaders? Hoe kunnen wij voldoen aan Gods maatstaf om Hem te vertegenwoordigen. Kijk naar één dag uit je leven, hoe vaak ga je niet de fout in naar je vrouw en kinderen.? We falen vaak in de bedoeling die God met ons heeft.

Gelukkig weet God dit. God weet dat wij die zware taak niet uit onszelf kunnen dragen. En daarom heeft Hij Zijn Zoon Jezus gezonden. Vaders, kinderen, alleen door het offer van de Heere Jezus te accepteren, te geloven dat dit ook voor jou persoonlijk geldt, dan ontstaat er nieuw leven. Door wedergeboorte! En door dit nieuwe leven van God zelf in ons, zijn we in staat om aan het doel van God te beantwoorden.

Als vader onder andere door de manier waarop wij gezag uitoefenen. Er staat van Jezus dat Hij sprak als gezaghebbend. Heeft u daar wel eens bij stil gestaan hoe dat er uit heeft gezien? Dat was geen schreeuwende stampvoetende Jezus die Zijn discipelen de les leerde als zij een fout hadden gemaakt. Dat was ook geen Jezus die passief werd als er druk kwam en die zich terugtrok in zichzelf. Maar vanuit nederigheid en onderdanigheid aan de Vader opereerde Hij. Jezus zelf deed er niet toe, maar de eer van Zijn Vader!

Echt gezag, echt Bijbels gezag ontstaat vanuit de dood en opstandig van Jezus. Als wij Gods gezag willen uitoefenen in ons huwelijk en gezin, moeten we sterven aan onszelf en dan zal de opstandingskracht van Christus door ons heen vloeien. Met als doel een godvrezend huwelijk en gezin. Geen doe-het-zelf, maar doorgeven van het leven van Jezus. Lerend, struikelend, falend, vergeven vader-zijn die steeds meer hun hemelse Vader op de aarde mogen laten zien. Dat willen we toch allemaal, mannen?

Kinderen, misschien is dit een beetje moeilijk om te begrijpen, maar onthoud één ding. Je vader heeft gezag van God gekregen. Het is Zijn verantwoordelijkheid om dat goed uit te oefenen. Hij zal daar ook rekenschap over af moeten leggen. Ook van zijn fouten. Maar keer je nooit tegen zijn gezag, want dan keer je je tegen God. En bid voor jouw vader dat hij zo leiding zal geven zoals God het heeft bedoeld.”

Job van Beek
Initiatiefnemer Hart voor het gezin

Terug naar overzicht