DESIGN STUDIO-3D

Boeken en DVD's

In een huwelijk kunnen man en vrouw ervaren hoe boeiend en uniek hun samenleven kan zijn. Tegelijkertijd ervaren ze hoe moeilijk het vaak kan zijn de…

Lees meer

Stuart Scott

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken! Het plan v…

Lees meer

God volgen is echt een avontuur – een avontuur waarin het er soms heftig aan toegaat. Een jonge man naar Gods hart worden, is te vergelijken met het b…

Lees meer

Jim George

In 'Een man naar Gods hart' laat Jim George je aan de hand van Gods Woord zien hoe ook jij een leven tot eer van God kunt ontwikkelen.

Aan de orde kom…

Lees meer

Paul David Tripp

Veel hulpverlening verandert mensen aan de oppervlakte. Men gebruikt dan technieken om mensen anders te leren denken, anders te leren handelen en ande…

Lees meer

Steve Callagher

Dit uitstekende boek is een bestseller in Amerika. Meer dan één miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Op de achterkant van het boek staat: "Het is…

Lees meer

Nieuws

Top