Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Eindejaarsgroet

Aan iedereen die Hart voor het gezin een warm hart toedraagt.

Een gezonde vis heeft geleerd tegen de stroom in te zwemmen. Dit maakt hem sterk en vitaal. Vasthouden aan Gods woord betekent vandaag de dag tegen de stroom van de tijd in zwemmen. De principes van God toepassen in single-zijn, relatievorming, huwelijk en gezin kunnen rekenen op spot en weerstand. Zowel buiten als binnen de kerk. In meer- en mindere mate is dat van alle eeuwen, er is niets nieuws onder de zon. We hoeven hier dus niet van te schrikken en weg te kruipen. Struisvogelpolitiek heeft nog nooit iemand verder geholpen. Laat staan bijgedragen aan de bouw van het Koninkrijk van God. Laten we ons niet schamen als we opkomen voor trouw, seksualiteit binnen het huwelijk, relatievorming tussen 1 man en 1 vrouw, kinderen als geschenk en zegen van God te ontvangen en hen om te leren gaan met gezag. Misschien voelt u zich alleen in het strijdtoneel en anti-goddelijk gewoel in deze tijd. Zelfs in de kerk is dat mogelijk. Als u de Heere Jezus volgt bent u nooit alleen! Het in praktijk brengen van Bijbelse principes maakt God tot een medestander en geen tegenstander. Als God voor ons is, wie zal tegen ons Zijn? Hart voor het gezin wil samen met u staan op het Bijbels fundament van de Kerk van alle eeuwen! Wees daarom niet ontmoedigd, maar moedig en sterk.

Ons hele team van vrijwilligers wenst u een gezegend 2020! Als u ons werk wilt steunen door gebed en financiƫn waarderen we dat zeer. Ons rekeningnummer is NL36 RABO 0341 1013 62 t.n.v. Stichting Hebron Missie o.v.v. Hart voor het gezin.

Terug naar overzicht