Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mannenavond Dustin Renz

Mannenavond 11 november. Met spreker Dustin Renz uit de USA.

Thema: 'Hoe wint God het hart van de man' uit 1 Koningen 8:58

De man in de 21e eeuw staat onder druk. We moeten zoveel ballen in de lucht houden, veel verantwoordelijkheden, we zijn erg druk, komen moeilijk tot rust, worstelen met zonde...

Hoe kan ik te midden van dit alles God met mijn hele hart dienen? Hoe wint God mijn hart voor Zichzelf?

Locatie Amerongen

Verder informatie volgt!

Terug naar overzicht