Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Man

In dit thema willen we een Bijbelse visie op de man en op vaderschap uitdragen. Zowel binnen als buiten het huwelijk, met of zonder kinderen.

Er komt veel op de huidige man en vader af; wat is mijn rol als man/vader? Hoe geef ik geestelijk leiding aan mijn gezin? Hoe vind ik balans tussen werk en privé? Wat is mijn identiteit?

Tegelijk is er veel verwarring en vermenging op dit terrein. Vele mannen zijn zoekend naar een antwoord op de vragen: hoe wil God dat ik mijn rol als man en/of vader gestalte geef. Er is enerzijds veel behoefte aan Bijbels onderwijs en anderzijds aan gesprekken met elkaar over Bijbels man/vader zijn.

De wereld om ons heen jaagt mannen op om carrière te maken, veel geld te verdienen, voor jezelf te leven. De eerste punten zijn niet per definitie verkeerd, maar vragen wel een Bijbelse balans. Mede door het gericht op jezelf leven ontstaan er veel problemen in relaties en gezinnen.

De duidelijke positieverdeling tussen man/vrouw en ouders/kinderen welke de Bijbel ons leert, staat vaak in schril contrast met hetgeen in de wereld voorgehouden wordt.

We hopen met ons onderwijs en momenten van ontmoeting mannen en vaders te bemoedigen en toe te rusten, om hun plek en positie in te nemen tot eer van God en met een dienend hart te werken in het huwelijk, gezin en samenleving.