Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Dienend leiderschap

Wat is dienend leiderschap? Wat vertelt de Bijbel ons over leiderschap? Zomaar wat vragen welke bij ons op kunnen komen. In deze video behandeld Conrad Mbewe dit onderwerp vanuit Mark. 10:42-45.

Terug naar overzicht