Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Opa's & oma's

Opa's & oma's

Met het thema opa en oma willen we een Bijbelse visie uitdragen op grootouderschap. Wat is mijn rol als opa/oma? Hoe kan ik mijn kinderen ondersteunen in de (geloofs)opvoeding? Op welke manier kan ik het evangelie delen met mijn kleinkinderen?