Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Opvoeding

Opvoeding

Getrouwde stellen die door de Heere worden gezegend met kinderen staan voor een verantwoordelijke, grote en mooie taak, namelijk: het opvoeden van hun kinderen. Dit thema richt zich op het bouwen en vormen van godvrezende gezinnen zodat zij kunnen zeggen; Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Joz. 24:15).