Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Toerustingsavond over opvoeding

Datum: 19-03-2020

Toerustingsavond over opvoeding op 19 maart 2020 in Rijssen

Hoe hou ik het gezellig in m'n gezin? Hoe bewaar ik de rust in de dagelijkse hectiek? Wanneer en hoe houd ik zelf stille tijd en zorg ik voor mijn eigen innerlijke rust? Wat geef ik prioriteit en wat is minder belangrijk?
Hoe zorg ik dat mijn kinderen gehoorzamen? Wat doe ik als ze elkaar weer in de haren vliegen? Hoe ga ik om met mijn tiener als hij wat anders wil dan ik? Zegt de Bijbel hier iets over? En hoe doen andere moeders het?


Je wilt het allemaal zo goed doen en je kinderen opvoeden met en volgens Gods Woord, maar soms is het zo moeilijk. Deze avond denken we met elkaar na over deze onderwerpen en proberen we elkaar daarin verder te helpen.

Tijdens de lezing worden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie.
Na de pauze is er gelegenheid om samen met andere moeders, aan de hand van een aantal vragen en stellingen, door te praten over het onderwerp.

Vragen en onderwerpen die nog meer langskomen zijn:
Hoe vind ik rust om na het eten uit de Bijbel te lezen als de één naar zwemles en de ander naar catechisatie moet?
Hoe bevorder ik een goede relatie tussen mijn kind/ tiener en mij en tussen de kinderen onderling?
Waarom is mijn kind/ tiener ongehoorzaam? Hoe kan ik handelen? Wat past bij welke leeftijd?
Wanneer moet ik streng zijn en wanneer kan ik dingen misschien beter laten gaan? En hoe kan mijn houding het beste zijn?

Indeling van de avond:

Voor aanvang (vanaf 19:30 uur) en in de pauze is er tijd om elkaar informeel te ontmoeten. Na de pauze wordt in groepjes aan de hand van vragen doorgesproken over het onderwerp. Er is gelegenheid om ook eigen vragenin de groep in te brengen. Het uitgangspunt is dat we met en van elkaar kunnen leren. We sluiten af om 22:00 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Meer over de spreker
Maria Korpershoek is moeder van drie (bijna) volwassen kinderen (’96, ’99 en ’03) en leerkracht basisonderwijs, gespecialiseerd in het jonge kind. Samen met haar man geeft ze sinds eind jaren negentig leiding aan interkerkelijke Bijbelkringen. Ze is de schrijfster van het boek ‘Vlinders in de kerk’.

Data en tijdstip
De lezing is Deo Volente donderdagavond 19 maart 2020.
De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur.

Locatie
Het gebouw ‘Jeruël’ bevindt zich aan de Van Heekstraat 40 7462 NE Rijssen. Jeruël is eveneens toegankelijk via de oprit van de woning aan de Holterstraatweg 125.

Welkom!
Moeders van kinderen van 0 tot 18 jaar, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom!

Terug naar overzicht

Interesse in deze activiteit?

Meld je aan