DESIGN STUDIO-3D

Artikelen

David Crank

Vele christelijke ouders kennen uit de eerste hand de tekortkomingen van de huidige verkeringspraktijken. Ze willen heel graag iets leren over een bet…

Lees meer

Maria Korpershoek

‘Het begint met een 'pô' en het eindigt met een 'lood', maar ik zeg niet wat het is!’
Ze deed erg haar best het brandende geheimpje niet te verklappe…

Lees meer

Jan C. van Buren

Het gezin is de kleinste eenheid van samenleven, van liefde en gemeenschap. Bij het stichten van een gezin sluiten een man en een vrouw een verbond, w…

Lees meer

J. B. Buffington
Het grootbrengen van kinderen zou een vreugdevolle bezigheid moeten zijn. Je zou thuis moeten kunnen lachen met al de kleine dingen die gebeuren. Je z…

Lees meer

Philip Nunn

Misschien ben je een ouder, geef je leiding op een zondagschool, ben je een jongerenwerker of een kerkleider. Ik wil je aanmoedigen om de kinderen die…

Lees meer

Als iets gratis is, ben je zelf het product. Geldt dit voor ons als gebruikers van WhatsApp ook? Hoewel we wel eens te horen krijgen dat de media van…

Lees meer

De zondag is bij uitstek de rustdag. Een smartphone is niet ‘verboden’ op zondag, evenmin als de gewone huistelefoon, de koelkast of de geluidsinstall…

Lees meer

Nog wat extra overdenkingen voor ons smartphonegebruik:

1: Verjaardag? Plak eens een A4-tje op de voordeur en geef aan dat iedereen zijn mobiel uitzet…

Lees meer

Hoe kijkt de media zelf tegen mediagebruik aan? Regelmatig verschijnen hier artikelen of video’s over:

Lees meer

Tot voor kort waren er drie cirkels waarbinnen kinderen werden opgevoed: het gezin, de school en de kerk. Met de ontwikkeling van internet kwam er een…

Lees meer

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf…

Lees meer

George Zeller
De vraag die we voor ons hebben is deze: Als een kind zou sterven in zijn kindsheid, zal hij dan naar de hemel gaan? Bij de bespreking van kinderreddi…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Arie Slingerland

Onder deze titel schrijft Arie Slingerland een aantal korte artikelen die kunnen helpen bij de opvoeding van onze kinderen. Hij wil daarbij de Bijbel,…

Lees meer

Nieuws

Top