DESIGN STUDIO-3D

Jan C. van Buren

Het gezin is de kleinste eenheid van samenleven, van liefde en gemeenschap. Bij het stichten van een gezin sluiten een man en een vrouw een verbond, waarbij ze elkaar trouw beloven voor het leven. Het huwelijk is door God ingesteld en vormt een beeld van Christus en de Gemeente (zie Gen. 2:24; Ef. 5:22-33). Over het wel of niet trouwen schrijft Paulus uitvoerig in 1 Korintiërs 7. In het dagelijks leven dient God altijd de eerste plaats te krijgen, vervolgens onze man of vrouw, de kinderen, het werk, de gemeente etc. Echte liefde is en blijft: geven. Om een goede relatie te onderhouden moeten we bereid zijn er energie in te steken, en steeds opnieuw de juiste prioriteiten te stellen. Het huwelijk en het gezinsleven van Isaak en Rebekka vormen een voorbeeld voor ons. In hun geschiedenis wordt uitgebreid over de totstandkoming van een huwelijk en over het gezinsleven geschreven (Gen. 24-28). We kunnen hieruit leren wat er goed ging, en wat er fout ging. Veel situaties zijn ook nu heel herkenbaar. Het begon mooi en goed. Maar helaas ontstond in deze unieke eenheid al gauw onderlinge verdeeldheid, waardoor het gezin in tweeën gespleten werd. Maar ondanks de tekorten heeft dit gezin veel zegen ontvangen. En uit deze relatie van liefde en uit het nageslacht van Isaak en Rebekka is uiteindelijk de Zoon van God geboren, waardoor de liefde van God tot alle mensen is gekomen. Voor jongeren is het belangrijk te weten dat ze rijp zijn voor een huwelijk, als zij niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk volwassen zijn. En dat zij voor elkaar moeten kunnen zorgen en ook voor eventuele kinderen, als God hun de kinderzegen geeft. Is er de bereidheid de kinderen vervolgens op te voeden voor Hem?

 

Nieuws

Top