DESIGN STUDIO-3D

Opvoeding & Karaktervorming

Geloofsopvoeding in de praktijk 
∙ Omdat je kind zo kostbaar is ∙

Inhoud van de lezingen
Welk doel heb je voor ogen bij de opvoeding? Hoe is de Bijbel daarin het fundament, de leidraad en richtingwijzer? Wat is vruchtbare grond waarin een kind kan groeien en bloeien? 
In de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) zien we een kenschets van het karakter van de Heere Jezus. Tijdens vier lezingen werden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie. We dachten er samen over na hoe de karakters van onze kinderen gevormd kunnen worden naar Zijn beeld. Zonder Zijn Geest is dit onmogelijk, maar Hij wil ouders daarvoor gebruiken. De invloed van een vader en moeder in het (vroege) leven van een kind is niet te onderschatten. 

Vragen en onderwerpen die langskomen in de video's, zijn: Hoe kan er liefde, blijdschap en vrede in je gezin heersen? Hoe ga je om met conflicten in het gezin? Hoe ben je consequent in je opvoeding? Wat zijn goede gelegenheden om een kind geduld of doorzettingsvermogen te leren? Hoe leer je je kind om dienstbaar te zijn, zonder een pleaser te worden? Welke verantwoording geef je op welke leeftijd? Hoe kan een (jong) kind leren om betrouwbaar en eerlijk te zijn? Wat is belangrijk voor het ontwikkelen van zelfbeheersing? Hoe kan een kind een innerlijke motivatie krijgen om God te dienen en te gehoorzamen? Op welke manier kun je huisgodsdienst eenvoudig vormgeven?  

Meer over de spreker
Maria Korpershoek is moeder van drie (bijna) volwassen kinderen (’96, ’99 en ’03) en leerkracht basisonderwijs, gespecialiseerd in het jonge kind. Samen met haar man geeft ze sinds eind jaren negentig leiding aan interkerkelijke Bijbelkringen. Ze is de schrijfster van het boek ‘Vlinders in de kerk’.

 Zaai in gerechtigheid, oogst in liefde  Hosea 10:12 

 

Video-opname avond 1:

 Video-opname avond 2:

  Video-opname avond 3:

  Video-opname avond 4:

 

 

Nieuws

Top