Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Hoe je kind verliezen vóór zijn vijfde jaar?

Het volgende is bewerkt en overgenomen van een boodschap gepredikt door wijlen J. B. Buffington (1923-2009) in de Calvary Baptist Church, Lakeland, Florida, in de vroege jaren ‘70.

Het grootbrengen van kinderen zou een vreugdevolle bezigheid moeten zijn. Je zou thuis moeten kunnen lachen met al de kleine dingen die gebeuren. Je zou gelukkig moeten zijn. Over tieners kan ik meespreken, want ik had er vier. Mijn jongste dochter is 23 jaar, en dus weet ik wat van tieners. Ik heb mensen horen zeggen: “Alles ging o.k. totdat mijn kinderen tieners werden, en dan gebeurde er iets”. Maar, alstublieft, dat is niet zo. Het meeste gebeurt vóór de leeftijd van vijf jaar. Daarom spoor ik moeders aan: “Laat niemand babysitter van uw kinderen zijn behalve uzelf en andere godvruchtige mensen”. In de eerste vijf jaar worden attitudes, zekerheden, doelstellingen en veel andere dingen reeds ontwikkeld, en ze komen tot volle wasdom in de tienerjaren. Een kind is als een computer: wat je in een programma invoert, komt eruit. Je kan iets in de computer invoeren en bidden dat er iets anders zal uitkomen, maar dat zal niet gebeuren. Ik dring er bij u op aan geen tijd te verliezen en dus vroeg te starten. Hierna enkele manieren waarop ouders hun kinderen kunnen verliezen vóór ze 5 jaar oud zijn

1. Luister naar wereldse raad voor het grootbrengen van kinderen

“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen” (Psalm 1:1). De wereld kan u niet vertellen hoe uw jongetje of meisje groot te brengen. Het kan me niet schelen hoe goed wereldse opvoeders zijn opgeleid; God kent de menselijke natuur beter dan ieder ander. Hij maakte de kinderen en je moet daarom bij het Woord van God verblijven. Het werkt! Wereldse raad is de manier om hen te verliezen.

Hosea 4:6 zegt: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is …”. Hosea 8:12 zegt: “Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van Mijn wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds”.

Waarom roken tieners marihuana? Zij doen dat om te ontsnappen aan de realiteit, om binnen te gaan in een fantasiewereld. En dames, die soapseries1 op televisie zijn geen realiteit. Dat is escapisme, het streven naar een vlucht uit de werkelijkheid; het is dromen. Het is evenzo een vlucht uit de werkelijkheid als een tiener die aan de marihuana zit.

2. Beschouw kinderen als een last, een aanslag op uw tijd en pleziertjes

Een kind weet hoe u zich voelt jegens hem en reageert naar u toe overeenkomstig. Zelfs een baby weet of je van hem houdt of niet. Als u meent dat kinderen een last zijn en u in de weg staan, is het voor hen eigenlijk beter dat u ze weggeeft, want zij zullen u later veel hartbrekens bezorgen als tieners. U programmeert in hun harten dat zij u in de weg staan, dat zij uw tijd innemen, dat ze enkel lastposten zijn, dat ze niet waardevol zijn, en wanneer ze dan tieners zijn geworden komt al die wrevel naar boven. Wij moeten onze kinderen zien als “een erfdeel des HEEREN” en “een beloning” (Psalm 127:3). Zij zullen leven en handelen zoals wij hen hebben laten voelen wat zij betekenen, door onze houding jegens hen. Als ik hen heb verteld dat zij de vreugde van mijn leven zijn, dan zal je dat terugzien in de manier waarop zij leven.

3. Maak uw bezittingen belangrijker dan uw kinderen; maak uw huis geen plezierige plaats

Zeg tegen hen: “Ga buiten; ga van mijn tapijt!” en dan vraagt u zich af als zij tieners zijn waarom zij niet naar huis willen komen. Nu, ik geloof niet dat kinderen dingen mogen stukdoen, en ik geloof dat zij moeten leren hoe hun rommel op te ruimen, maar er is iets belangrijkers dan het huis en de meubels en het tapijt en de piano, namelijk de mensen die in dat huis leven.

Ik hou ervan thuis te zijn. Dat is de plaats waar ik mijn schoenen kan uittrekken. Daar kan ik me ontspannen en vermaken; en Ma en Pa, u moet ervoor zorgen dat ook uw kinderen zich daar aangenaam voelen. Er zijn maar weinig avonden geweest dat mijn kinderen gevraagd hebben elders te verblijven. Als het huis een plaats van vreugde is, dan zullen zij hun vrienden meebrengen. Voordat een kind vijf jaar is weet het al of zijn thuis een plaats van vreugde is en een plaats waar het zich kan vermaken. Nu, ik geloof niet in een vuil huis. Er is een verschil tussen een vuil huis en een huis dat comfortabel en wat rommelig is. In een vuil huis wordt niet gekuist, in een bevuild huis wordt geleefd.
Als uw kinderen tieners worden, wat zullen zij dan denken van de plaats die “thuis” genoemd wordt? Aangenaam, vreugde, lachen? Uw thuis is de plaats waar je je vrienden mee naartoe kunt brengen en vreugde beleven. Het allerbelangrijkste dat ouders te doen hebben is hun kinderen te verzekeren dat zij belangrijker zijn dan alle andere dingen in huis. Zeker, je leert hen hoe voor dingen zorg te dragen, maar ze moeten beseffen dat zij de echt belangrijke dingen zijn voor u.

4. Vergelijk ongunstig het ene kind met een ander

“Waarom kan je niet zijn zoals je zus?” “Waarom kan je niet zijn als die of gene jongen?” Ik heb nieuws voor u: dat is het laatste wat zij zullen worden. Als dat ander kind een topstudent is, zal uw kind tot zichzelf zeggen: “Ik zal niet zijn zoals hij; ik wordt een mislukking”. Als u dat niet weet kan u beter wat wijzer worden. Kinderen vergelijk je niet met elkaar. De enige Persoon waarmee we onszelf horen te vergelijken is de Heer Jezus Christus. Hij is de maatstaf van vergelijking.

5. Verwijt hen dat ze kinderen zijn

Paulus zei: “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind” (1 Kor. 13:11). Kinderen zijn kinderen, en er zijn dingen die zij doen omdat zij kinderen zijn. Probeer van een kind geen volwassene te verwachten, of te maken. Kinderen houden van spelen. Het is niet natuurlijk voor hen lang stil te zitten. Sommige zondagsschoolleraars denken dat een klein kind zijn voeten bij de grond zal houden, zijn handen zal vouwen, zijn ogen zal focussen op hem terwijl hij hen een uur onderwijst. U kan beter wat wijzer worden. De aandachtsperiode van een kind is kort. Ooit stond ik eens op om een preek te houden. Ik had verscheidene teksten, gemarkeerd met paperclips, maar merkte dat een van de kinderen de paperclips had uitgetrokken. Een andere keer stond ik te spreken en in plaats van een zakdoek uit mijn broekzak te halen, kwam er een kous uit. Ooit betrapte ik mijn kleine jongen toen hij de hond in de droger wilde steken. Hij was nat. De kinderen hebben ooit een pond vlees de tuin in gebracht en bakten dat in het zand toen zij huisje speelden. Kinderen doen sommige dingen omdat ze kinderen zijn. Zij doen dat niet uit rebellie, maar gewoon omdat ze kinderen zijn. Er is een groot verschil tussen een kind dat zich als een kind gedraagt, en een kind dat rebels is. Nu, pak de rebellie aan, maar verwijt een kind niet dat het een kind is.

6. Dreig constant en tuchtig ineffectief

Blijf ermee dreigen hen te zullen slaan, zonder het te doen. Als u hen dan slaat, mep ze dan genoeg om hen boos te maken. Ik zie ouders dat doen. Als u hen moet meppen, doe dat dan onmiddellijk, en doe dat tot ze tot ze onderworpen zijn. En als ze dan nog steeds opstandig zijn, hebt u het niet goed gedaan. Ofwel was uw attitude fout, of u ging niet door tot de plaat warm kreeg. Als je het niet goed doet, doe het dan niet. Als je het goed doet, moet je het niet zo dikwijls doen.

7. Kleineer hen

“Jij dom ding; jij kan nooit iets goed doen; ga uit de weg en laat mij dat doen”. En dus groeien zij op met een minderwaardigheidscomplex als een berg, omdat u hen gekleineerd hebt. Er zijn veel kinderen die geleerd hebben een mislukking te zijn voordat zij vijf jaar oud waren.

8. Als ze verkeerd doen, zeg hen dan hoe zij u ruïneren en uw reputatie naar beneden halen

Wanneer een ouder dit doet, begrijpt het kind dat hij niet belangrijk is, dat de ouder meer met zichzelf inzit dan met het kind, voor zijn eigen imago. Zijn bezorgdheid is louter zelfzuchtig. Wanneer een kind dit onderscheidt, zal hij zeker en vast de reputatie van die ouder ruïneren.

9. Vaders en moeders ruziën in het bijzijn van de kinderen

Wanneer ouders ruziën in het bijzijn van de kinderen, leren dezen dat het huwelijk eerder een duel is dan een duet. Als zij dan trouwen, zullen zij beslist ruziën.

10. Vaders en moeders ruziën over het tuchtigen van hun kind

Als een vader een kind tuchtigt, zegt de moeder: “Denk je werkelijk dat je dit moet doen?” Het kind leert dan snel de situatie te manipuleren. Ouders moeten in harmonie zijn met elkaar en moeten dat ook aan het kind tonen. De moeder moet zeggen: “Als vader het heeft gezegd, dan is dat juist”. De vader moet zeggen: “Als moeder het heeft gezegd, dan is dat juist”. Zij moeten elkaar ondersteunen en elk verschil onder elkaar uitpraten.

11. Prijs hun talenten maar niet hun persoonlijke kenmerken

Het is wijs te prijzen op kenmerken, maar niet op talenten.

12. Zet de televisie of radio of stereo aan, en laat constant wereldse muziek spelen

Wereldse muziek produceert een werelds klimaat en creëert wereldse attitudes. Aan de andere kant kan u in uw huis stabiliteit en vrede en rust creëren als u goede, geheiligde muziek speelt. Zet kalmerende, Christus-erende, ziel-beroerende christelijke muziek op en laat het gewoon in uw huis spelen, en u creëert zoiets als zekerheid en rust en vrede in het hart van kinderen. Kinderen hoeven dingen niet formeel te leren; zet de muziek aan en zij zijn als een spons; zij absorberen het.

13. Leer hen bang te zijn

Wanneer het bliksemt, als het dondert, zelfs als u bang bent, laat het dan beslist niet merken. Wanneer een kind neervalt kijkt hij naar zijn ouder om te zien of hij zou wenen. Als het kind valt, maak er dan geen grote zaak van of hij zal dat de rest van zijn leven verwachten. Telkens als het hem een beetje tegenzit zal hij iemand verwachten die er een grote zaak van maakt en zich druk zal maken over hem; maar dat is het echte leven niet. Wanneer hij neervalt, maak het dan niet zo erg maar moedig hem aan zelf op te staan, en doe dan gewoon verder met wat u bezig was. Ik ken een moeder die zich spoedde om voor haar kind een aspirine te halen wanneer het viel! Er zijn vele angsten in mensen die hun ouders hen bijgebracht hebben. Mijn vrienden, we moeten onze angsten onder ogen durven zien. Een van mijn kinderen was doodsbang van honden. Op een dag liep ze schreeuwend het huis binnen, en ik dacht dat het wel een beer moest zijn die haar achterna zat, maar het was een klein hondje. Je kan vrees niet wegpraten, dus ik kocht een hond. Ik wilde niet zo nodig een hond, maar ik kocht een hond om een klein meisje te leren haar vrees onder ogen te zien. Een van mijn jongens leerde zwemmen maar was bang om over de diepe kant van het zwembad te zwemmen. Op een dag zei ik: “Voordat we naar huis gaan ga jij daarover zwemmen”. Hij zwom erover en werd verlost van zijn vrees. Als ik dat niet had gedaan, was zijn vrees blijven vastzitten en groeien. Vrees kan verlammen. Loop niet weg van je angsten; ga ze tegemoet. Laat geen vrees zich vastzetten in uw jongen of meisje. Als zij naar u kijken, moeten ze vertrouwen en zekerheid merken (maar geen trots). Veel ouders hebben hun kinderen geleerd dat zij kunnen slapen zonder licht aan. Als ze bang zijn van het donker, ga er dan in met hen en toon hen dat er niets is om bang van te zijn.

14. Neem geen tijd om naar hen te luisteren en met hen te praten

Als u het te druk hebt om met hen te praten als ze klein zijn, zullen zij als ze ouder worden naar iemand anders gaan voor raad. Tegen dat ze vijf jaar oud zijn, hebben ze reeds een idee over u, namelijk of u de tijd zal nemen om te luisteren, ofwel dat u het te druk hebt. Neem de tijd om naar hen te luisteren zelfs wanneer hun kleine conversatie niets te betekenen heeft, zodat wanneer de conversatie ernstig wordt zij met u kunnen praten en naar u kunnen luisteren.

15. Vertoon een dubbele persoonlijkheid

Als u de ene persoonlijkheid hebt in de kerk, en een andere in huis, dan weten de kinderen dat je fake bent, en dat bevalt hen niet. Deze hypocrisie zal hen te gronde richten.

16. Bekritiseer een prediker in het bijzijn van uw kinderen

Als u een prediker bekritiseert als er kinderen bij zijn, moet u niet verrast zijn dat uw kinderen weigeren zich te onderwerpen aan gezag en weigeren de toespraken ter harte te nemen.

17. Moeder, leer uw meisje rebellie

Wij onderwijzen door onze handelingen, en de moeder leert haar dochter rebellie door haar eigen onverzettelijkheid en ongehoorzaamheid aan haar man, aan de kerkleiding, en aan andere gezagsdragers. Zij onderwijst rebellie door geen aandacht te schenken aan haar houding jegens haar man. Moeder, uw kleine meisje krijgt een idee van wat het is een dame te zijn door dat van u te merken. Als de moeder haar man liefheeft en aan hem toegewijd en onderdanig is, zal haar dochter opgroeien dat voorbeeld navolgen en zij zal haar man in alles volgen, en hem niet terzijde duwen maar met hem meegaan in alles. Veel mannen die God in de bediening heeft geroepen, hebben grote problemen omdat hun vrouwen niet onderdanig zijn. Hun vrouwen zijn meer toegewijd aan hun moeders dan aan hun mannen. Zij willen hun verwanten niet verlaten om te dienen in de plaats van Gods roeping. Een vraag die ik stel aan elke jonge vrouw die in mijn kantoor zit voor raad voorafgaand aan een huwelijk is: “Houd u genoeg van deze man om uw moeder en vader te verlaten?” Ik vraag hetzelfde aan jonge mannen. Als je daar niet volmondig “ja” op kan antwoorden, dan ben je nog niet oud genoeg en klaar voor een huwelijk. Moeder, kijk in de spiegel, want het kleine meisje dat in uw huis opgroeit zal waarschijnlijk net als u worden in haar houding tegenover gezag, en mannen in het algemeen, en in het bijzonder in haar houding jegens haar echtgenoot. Jongeman, als u denkt een meisje te huwen, dan moet u kijken naar haar moeder en haar houding jegens haar man.

18. Vader, behandel uw vrouw zonder respect

Behandel de vrouw zonder respect en een gebrek aan medeleven, en u zal een jongen opvoeden die hetzelfde doet. Voordat een meisje een jongeman huwt, kan ze beter goed kijken naar zijn vader en zijn houding tegenover de vrouw. Als een vader altijd over vrouwen praat, over blondjes en brunettes …, zal de kleine jongen dat voorbeeld later volgen. De vader moet zijn zoon leren dat hij toegewijd moet zijn aan zijn toekomstige vrouw en dat hij voor haar moet kunnen sterven, en als hij dan opgroeit en op zijn trouwdag zegt: “tot de dood ons scheidt”, zal hij dat ook menen. De vader moet zijn zoon leren hoe meisjes vriendelijk en beleefd te behandelen, hoe hij een gentleman moet zijn jegens vrouwen en hoe respect te hebben voor het andere geslacht. En dat moet vroeg starten.

19. Vader, leer uw zoon een watje te zijn

Weet u wel dat er een verschil is tussen hoe je een meisje en hoe je een jongen grootbrengt? Een meisje behandel je met zachtheid; een jongen pak je krachtiger aan. Een jongen heeft een zekere ruwheid nodig. U moet hem grootbrengen om een man te worden, niet een mietje. Het leven is ruw, en een man moet leren daarmee om te gaan. Hij moet leren dat het leven pijn omvat, dat er geven en incasseren is, en hij moet weten hoe te incasseren. Leer hem te stappen als een man, te werken als een man, te denken als een man. De overheersende figuur in het leven van een jongen moet zijn vader zijn. De overheersende figuur in het leven van een meisje moet haar moeder zijn. Er zijn jongens die zo erg gehecht zijn aan hun moeder dat zij geen succesvol huwelijk kunnen hebben.

20. Leer uw kinderen dat ze niet te vertrouwen zijn

We weten dat dwaasheid gebonden is aan het hart van een kind, en dat kinderen kinderen zijn, en dat zij moeten leren betrouwbaar en eerlijk te zijn, maar we moeten het objectief hebben de kinderen te laten weten dat we hen vertrouwen. Al vroeg in hun leven moeten we onze kinderen vertellen dat wij niet willen dat zij ons vertrouwen schenden. “Ik vertrouw je zoon; ik vertrouw je dochter; lieg niet tegen mij. Als je me beliegt kan ik je niet vertrouwen”. Leer hen al heel vroeg: “Zeg me de waarheid; zeg me de waarheid; zeg me de waarheid”. Mijn vader stierf toen ik op de middelbare school was. Als ik me klaarmaakte om ergens naartoe te gaan, zei mijn moeder: “Zoon, ik vertrouw je”. Jongens, wat heeft me dat uit veel dingen weggehouden! Moest zij echter gezegd hebben: “Ik vertrouw je niet zoon”, zou ik gehandeld hebben overeenkomstig haar wantrouwen.

Conclusie

In het boek Spreuken is de ideale vrouw geen zaakvoerster maar de moeder en echtgenote in huis. Het huis is niet de kerker van de vrouw maar haar troon. Tot de vaders spreekt God in Psalm 128 over het gezin, op deze manier: “Welgelukzalig is een ieder, die de HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal voorzeker die man gezegend worden, die de HEERE vreest” (Psalm 128:1-4). Ik ken ouders die uitkijken naar de tijd dat hun kinderen oud genoeg zijn om het huis uit te gaan. Weet u hoe dat komt? Zij hebben de verkeerde dingen in de harten van hun kinderen ingevoerd en hebben de verkeerde dingen aan hen gemodelleerd, voordat zij vijf jaar oud waren.

Terug naar overzicht