Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Kinderen zijn pijlen

Psalm 127

Hoe kijk jij naar je kinderen? Sommigen zien hun kinderen als een investering in hun eigen toekomst –zoals hun pensioen. Anderen zien ze als een verlengstuk van henzelf –en zetten hun kinderen soms onder druk om te doen of te zijn wat zij zelf hadden willen doen of zijn. Sommige vermoeide ouders zien hun kinderen als een zware last en zijn stiekem jaloers op kinderloze echtparen die genieten van een leven zonder de vele zorgen die kinderen met zich meebrengen. In Psalm 127 worden kinderen vergeleken met pijlen.

Eigendom
Om te beginnen wordt ons gezegd dat kinderen “een erfdeel des Heren” zijn (vers 3, NBG). Een erfdeel is iets wat we gewoonlijk ontvangen van onze ouders en grootouders; we genieten ervan en werken er mee en geven het dan weer door aan anderen. Je bent nooit de eigenaar van je kinderen. De Heer vertrouwt ze tijdelijk aan ons toe. Je mag van hen genieten en met hen werken. Kinderen zijn geschapen om een Goddelijk doel te dienen en niet om onze dromen waar te maken. Kinderen zijn Zijn eigendom, nooit de onze. Wanneer je dit principe begrijpt en er mee instemt, zal het de manier waarop je je kinderen opvoedt beïnvloeden.

Pijlen
“Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft” (vers 4-5). In dit beeld worden kinderen vergeleken met pijlen. De pijlkoker kan een beeld zijn van het huis waarin ze opgroeien. Wellicht kan de boog gezien worden als de ouder(s), de familie of zelfs de kerkelijke gemeente. De machtige man of held is duidelijk een afspiegeling van God Zelf. Het is jouw en mijn voorrecht en verantwoordelijkheid om de pijlen klaar te maken zodat ze op het juiste momentdoor de Heer Zelf afgeschoten kunnen worden en op die manier Zijn Goddelijke doel met hun leven uit kunnen voeren.

De pijlen klaarmaken
Een pijl bestaat uit 4 delen. Elk van die delen kan ons helpen ons doel voor ogen te houden bij het opvoeden van kinderen.
1. Schacht: Een goede pijl heeft een rechte en gepolijste houten stok nodig. En die groeien niet aan bomen. Er is vaardigheid en toewijding voor nodig om ze zo te krijgen. Net als jij worden jouw kinderen geboren met een zondige natuur. Christelijke normen en waarden moeten thuis getoond en geleerd worden. Als onze kinderen goede pijlen moeten worden, moeten ze leren houden van het goede, van rechtvaardigheid, waarheid en werken. Goede pijlen houden van de Heer en waarderen Zijn woord. De beste plek om hen dit te leren is thuis (2 Tim. 1:5)

2. Punt: Een scherpe punt zorgt ervoor dat de pijl effectief is. God heeft ieder van ons op een unieke manier uitgerust zodat we tot Zijn doel met ons leven komen. Wanneer onze kinderen daadkrachtig moeten worden in het leven, moeten ze hun door God gegeven gaven en talenten leren ontdekken en ontwikkelen. Ze moeten leren hoe ze van anderen moeten houden. Zonder liefde zullen pijlen nooit effectief zijn.

3. Veren: Die veren mogen het uiterlijk van een pijl dan ten goede komen, maar ze zijn er niet alleen ter decoratie. De veren zorgen ervoor dat de pijl op koers blijft. Onze kinderen moeten ook leren doorzetten wanneer ze voor problemen en teleurstellingen komen te staan; te “volharden” in het goede (1 Tim. 4:16); op koers te blijven, trouw te blijven aan hun roeping en overtuiging, zelfs wanneer mensen om hen heen afhaken. Overtuigingen komen thuis tot ontwikkeling (2 Tim. 3:14-15).

4. Inkeping: De pijl kan niet uit zichzelf bewegen. De energie van de sterke held moet via de boog inde pijl terecht komen. De inkeping zorgt ervoor dat de pijl de energie krijgt die het nodig heeft om zijn opdracht te volbrengen. Ieder kind moet leren te delen, bij te dragen aan een groter doel, een temspeler te zijn, te vertrouwen op anderen, afhankelijk te zijn van anderen en God toe te staan hen te zegenen via anderen. We hebben ook de kracht en energie nodig die alleen God kan geven. Deze afhankelijkheid is iets wat we allemaal moeten leren, en hoe eerder hoe beter (2 Kor. 12:8-10; Kol. 1:29).

Samen met God
God is actief betrokken bij de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Als ouders spelen we een bijzondere rol, maar Gods ingrijpen is noodzakelijk. De schitterende genade van God verzekert ons er van dat Hij ons en onze kinderen met alle tekortkomingen kan gebruiken. Perfecte ouders bestaan niet. Je zult er nooit één worden. God is de enige perfecte Vader en zelfs dan kiezen sommige van Zijn kinderen ervoor op een verkeerde manier te leven. We zoeken Zijn hulp bij het opvoeden van onze kinderen terwijl we vertrouwen op Zijn overvloedige genade.

Psalm127 herinnert ons eraan hoe hard wij God nodig hebben. Salomo vestigt onze aandacht op 4 gebieden. We hebben God nodig [1] wanneer we onze relaties en onze carrière vormgeven –het bouwen van een huis (vers 1), [2] wanneer we veiligheid zoeken –het beschermen van een stad (vers 1), [3] bij het verdienen van ons geld –werken (vers 2) en [4] bij het opvoeden van kinderen (vers 3-5). In de woorden van onze Heer Jezus: “zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5).

Misschien ben je een ouder, geef je leiding op een zondagschool, ben je een jongerenwerker of een kerkleider. Ik wil je aanmoedigen om de kinderen die je onder je hoede hebt te zien als pijlen. Grijp elke mogelijkheid aan om te helpen deze pijlen te ontwikkelen. En wanneer de tijd komt om ‘ze te laten gaan’ –doe dat dan met liefde en plezier –verwachtingsvol uitziend naar wat de Heer zal doen door de levens van deze kinderen.

Philip Nunn
Eindhoven NL – oktober2017
Vertaler: Moniek Venhuizen
Bron: www.philipnunn.com

Terug naar overzicht