Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #11

Als we het over media hebben, kunnen we spreken over attitudes. Samengevat komt het op het volgende neer hoe wij als christen ons kunnen/moeten gedragen:

- Pelgrim: de mediagebruiker is leerling maar ook pelgrim. Hij zwerft niet maar heeft een doel voor ogen en ziet uit naar zijn bestemming. Als reiziger vermijdt hij onnodige ballast. Zijn morele kompas bepaalt zijn gedrag onderweg.

- Leerling: de dienaar denkt ook aan zichzelf. Zijn mediagebruik is gericht op innerlijke verrijking. Woordgerichtheid, focus en langzaam leren bieden de leerling tegenwicht tegenover de beeldcultuur en mediaprikkels.

- Burger: de dienaar beweegt zich in de fysieke en virtuele wereld. In beide omgevingen is hij burger en heeft hij oog voor de geestelijke werkelijkheid. Hij erkent de grote verbanden van gezin, school, kerk, bedrijf en maatschappij en geeft een betrokken invulling aan zijn taken in deze verbanden.

- Dienaar: de pelgrim reist niet alleen maar samen met anderen. Als dienaar heeft hij in die groep het welzijn van de ander op het oog. Zijn mediagebruik is gericht op relatie, ontmoeting, liefde en verantwoordelijkheid.


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht