Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #12

….en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren (Hebreeën 11:13b). Matigheid is een belangrijke eigenschap van een pelgrim. Het doortrekt zijn hele leven. Matigheid is niet: je terugtrekken in een klooster, je uitsluiten van internetverbinding, een ouderwetse telefoon gebruiken of sociale media vermijden. Matigheid blijkt uit de mate waarin het hart vastzit aan de aardse dingen. De oproep tot matigheid kan overdreven zijn, de Bijbel verbiedt ons namelijk niet om te genieten van de schepping en Gods gaven. Calvijn wijst ons erop dat we die gaven mogen gebruiken zolang ze ons niet hinderen bij het overdenken van het hemelse leven en het gericht zijn op Gods Koninkrijk. Dat werpt een geheel ander licht op aardse weelde en onmatig mediagebruik. Ze kunnen levensgevaarlijke ankers zijn die mensen vastbinden aan het aardse en verhinderen om binnen te gaan door de smalle poort die het begin is van de pelgrimsreis. Het is belangrijk dat ouders en opvoeders in hun Bijbelse visie op één lijn zitten, het goede voorbeeld geven in het mediagebruik van alledag en telkens de vertaalslag maken van Bijbelse principes naar mediagebruik.

Vraag 1: Kunt u drie aanleidingen bedenken uit het dagelijks leven om een gesprek te voeren over matigheid rond mediagebruik?

Vraag 2: Kunt u drie persoonlijke maatregelen bedenken die u zelf kunt invoeren waarmee u het voorbeeld van matigheid geeft aan uw gezinsleden?

Waar de mond vol van is, loopt de mond van over. Waar is uw hart vol van? Waar denkt u aan in de eerste paar minuten nadat u ’s morgens wakker geworden bent?


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht