Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #13

Weerbaarheid is het vermogen om weerstand te bieden aan de gevaren of risico’s van mediagebruik. Die risico’s zijn veel breder dan de overtredingen van het zevende gebod, al worden die vaak als eerste genoemd. Gebruikers van computers en smartphones beschermen zich tegen allerlei risico’s met een firewall, pincodes en privacy-instellingen. Die bescherming is niet erg doeltreffend als het gedrag van de gebruiker daar niet bij aansluit. Weerbaarheid vraagt zowel om technische maatregelen als om aanpassing van gedrag. Dat geldt niet alleen voor het buitenhouden van virussen, maar ook voor het afweren van seculiere invloeden of de verleiding van pornosites. Het Bijbelse beeld van weerbaarheid is dat van de geestelijke wapenrusting. Weerbaarheid is daarbij geen kunstje dat je jezelf of kinderen kunt aanleren, maar het wordt door Gods genade in het hart gewerkt. Toch is het de verantwoordelijkheid van ouders om de mogelijkheden ter bescherming te benutten en hun kinderen weerbaarheid bij te brengen.

Weerbaarheid is ook onlosmakelijk verbonden met gewetensvorming. Dat vraagt om een open verhouding met het kind, beargumenteerde media-adviezen en een verbreding van het gesprek over normen naar de dieperliggende waarden. Het besef van Gods alwetendheid en de bewustheid van de eigen zwakheid kunnen kinderen helpen om meer weerbaar te zijn.

Vraag: Technische middelen zoals internetfilters bieden geen afdoende bescherming. Daarom zijn gesprekken over mediagebruik hard nodig. Deze kunnen het beste al op jonge leeftijd gevoerd worden. Wat betekent dat voor de leeftijd waarop we jongeren een smartphone kunnen geven?


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht