Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #15

Onze kinderen groeien op als digital natives, geboren mediagebruikers. Een kerkdienst en een serie op tv, stille tijd en intensief mediagebruik wisselen elkaar moeiteloos af in het leven van ons en onze kinderen. Op eenzelfde avond kan een catechisatieles worden gevolgd en een oppervlakkige tv-serie via Netflix worden gekeken. Ook bij ouders speelt dit schakelgedrag. Het roept de vraag op of een dergelijk leven te verenigen is met de christelijke levenswandel/wedloop die Paulus beschrijft.

Alles wat wij online doen, moeten we afmeten aan Gods Woord en Zijn geboden. Als ouders vervullen we hiermee de opdracht om het geweten van onze kinderen te scherpen en te vormen. Daarnaast zouden we ons in alles moeten afvragen: zijn wij een lichtend licht voor onze kerkelijke en seculiere omgeving? Ook in de virtuele werkelijkheid moeten we weet hebben van de geestelijke werkelijkheid die ons overal omringt.

Het kan helpen om als gezin voorwaarden op te stellen waaraan games en media-activiteiten moeten voldoen, voordat wij eraan meedoen. De consequentie van het naleven van deze voorwaarden is wel dat we soms een offer moeten brengen: dat we niet langer meedoen aan iets wat voor ons zo leuk is. Zo waken we ervoor dat ons geweten afgestompt wordt voor zonden. Want tenslotte moet onze opvoeding in alles gericht zijn op het heil van ons en onze kinderen.

Vraag 1: Hoe kunnen we in ons mediagebruik tonen dat we christen zijn?
Vraag 2: Welke visie heeft u als gezin op het kijken van speelfilms? En wat doen we als er veelvuldig gevloekt wordt in films?
Vraag 3: Aan welke -positief geformuleerde- voorwaarden moeten media-activiteiten voldoen om eraan mee te doen? Hoe gaat u deze voorwaarden instellen in het gezin?

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht