Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #16

Sociale media bezorgen gebruikers een lawine aan informatie, nieuwsberichten, tweets en video’s. Om te kunnen profiteren van die informatiestroom is een kritische houding nodig, zowel om de waardevolle informatie te selecteren alsook om die goed te doordenken. Dit diepdenken vraagt om grondig lezen, herkauwen en de betekenis ervan voor het eigen leven te overdenken. Zo’n houding is in de eerste plaats van belang voor het lezen van de Bijbel, maar ook bij het verwerken van andere informatie: om de grote lijn te zien bij de actualiteit, om huiswerk te maken of wat op te zoeken over bijvoorbeeld de ziekte van een familielid. Het voorkomt dat de berichtenstroom ons meesleept of voortstuwt en stuurloos maakt.

Diepdenken vraagt niet alleen om concentratie maar ook om rust, goede slaap en een duidelijk dagritme. Onderdeel daarvan is het nemen van mediapauzes en de regel om een uur voor het naar bed gaan volledig offline te gaan. Zulke maatregelen helpen om tegenwicht te bieden aan de oppervlakkige informatiestroom en een houding aan te nemen van verdieping, overweging en doordenking.

Vraag 1: Hoe gaat u persoonlijk het dieplezen en diepdenken integreren in uw dagelijks leven? Wat gaat u doen om uzelf hier dagelijks in te trainen?

Vraag 2: Beoordeelt u de informatiestroom die u via traditionele of nieuwe media binnenkrijgt als diep of ondiep?

Vraag 3: Hoe zorgen we met elkaar voor een ‘diepleescultuur’ in huis? Welke activiteiten kunt u in uw gezin introduceren om dieplezen en diepdenken te bevorderen?


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht