Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #17

Taakwisselen is het heen en weer schakelen tussen taken die aandacht vragen. Meestal spreken mensen over ‘multitasken’, alsof we in staat zijn een aantal taken tegelijkertijd uit te voeren. In werkelijkheid schakelen de hersenen snel heen en weer tussen die verschillende taken. Het gevolg is dat ze meer energie kosten of dat een van de taken onvoldoende aandacht krijgt. In de praktijk leidt taakwisseling vaak tot lagere schoolprestaties, tot inefficiënt werk en tot gevaar in het verkeer. Sociale media nodigen niet alleen uit tot het voortdurend online zijn, maar ze leiden ook af tijdens momenten waarop aandacht gewenst is. Onderzoekers adviseren om digitale apparaten dan weg te leggen of meldingen ervan uit te schakelen. Die adviezen zijn zeker van toepassing tijdens het Bijbellezen, mediteren of het gebed. Taakwisseling staat haaks op de attitude van diepdenken (zie vorige kerkbode), maar kan ook niet samengaan met het aandachtig luisteren naar een gesprekspartner of het geconcentreerd lezen van een boek. Evenals een spier kan aandacht ook getraind worden!

Vraag 1: Waarom zouden we de attitude focus moeten trainen? Vraagt deze eeuw van nieuwe media niet veel meer van ons dat we snel kunnen taakwisselen?

Vraag 2: Wat brengt u in de verleiding om aan multitasken, aan taakwisselen te doen? Wat kunt u concreet doen om deze momenten van verleiding te weerstaan?

Vraag 3: Kunnen we mediamiddelen gebruiken voor onze Bijbelstudie? Wanneer wel en niet? Hoe leren we onze kinderen om niet gestoord te worden door media tijdens hun momenten van Bijbellezen en gebed?


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht