Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #18

De attitude van dienstbaarheid leert ons dat we niet onszelf centraal stellen in ons mediagebruik, maar dat de ander belangrijker is dan wijzelf. De Heere Jezus toonde de ware dienstbaarheid toen Hij de gestalte van een slaaf aannam om te lijden en te sterven voor zondaren. Op vele social media-sites waaruit we vandaag de dag kunnen kiezen, komt het uitnemender achten van je naaste niet erg naar voren. In plaats daarvan gaat het om het weergeven van hoe mooi en goed je zelf bent en over hoe perfect het leven is. De individualistische selfiecultuur is heel aantrekkelijk. Veel ouders vragen zich echter af of ze het oneindige chatten/appen/instagrammen moeten accepteren of dat ingrijpen de juiste manier is.

Het begeleiden van jongeren vanuit een geïnteresseerde en vragende houding: dat is van belang. Dan zullen jongeren meer vertellen over hun digitale wereld, terwijl de opvoeder vanuit het Bijbelse gegeven van de dienstbaarheid stuurt naar mediagebruik dat gericht is op de naaste en het behulpzaam zijn aan anderen.

Vraag 1: Wat is uw visie op het mediagebruik in uw gezin? Zijn media ook geschikte middelen om te ontspannen? Zijn daar nog grenzen aan?

Vraag 2: Hoe kunnen we elkaar helpen om in ons mediagebruik gericht te zijn op de ander in plaats van onszelf?

Vraag 3: Wat heeft u met uw gezin al eens via media gedaan om anderen te helpen?

Vraag 4: Wat doet het maken van selfies met ons en wat vinden anderen daarvan? Bespreek ook eens met elkaar of het mogelijk is om selfies te maken van je innerlijk, je motief en gedrag.


Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht