Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #3

De zondag is bij uitstek de rustdag. Een smartphone is niet ‘verboden’ op zondag, evenmin als de gewone huistelefoon, de koelkast of de geluidsinstallatie. De vraag die we ons wel moeten stellen is: Is deze techniek bevorderlijk tot Gods eer? Helpen deze apparaten ons bij het overdenken van de eeuwige rust, waar de zondag een voorbeeld van is? Juist moderne media verstoren vaak die rust, maken ons gehaast en verleiden ons tot oppervlakkig denken. Ze verhinderen dan de werking van Gods Geest in ons hart en dat berokkent ons geestelijke schade.

1: Beperk uw smartphonegebruik op de rustdag. Check hooguit twee of drie keer op deze dag uw berichten. (Het kan echt!)
2: Stel op smartphones van uzelf en uw gezinsleden in dat u tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens geen berichten wilt ontvangen. (Bij iPhone: Instellingen-Niet storen-Gepland; bij Android: Instellingen-Apparaat-Blokkeerstand-Tijd instellen.) U blijft voor bepaalde contactpersonen altijd bereikbaar.
3: Mobieltjes uit vanaf een uur voor het slapen gaan.
4: Schaf een wekker aan, zodat de smartphone niet nodig is als wekker, maak een ‘laadstation’ en laat alle mobiels ’s nachts beneden, ook die van uzelf.
5: Bied ruimte voor digitale ontspanning, maar baken die duidelijk af in tijd.

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht