Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #6

Tot voor kort waren er drie cirkels waarbinnen kinderen werden opgevoed: het gezin, de school en de kerk. Met de ontwikkeling van internet kwam er een vierde cirkel bij. De onlinewereld, waar kinderen vrij (!) in kunnen rondlopen. Ouders maken zich daar terecht zorgen over. Hoe voed je kinderen online op? Daarbij gaan twee voorwaarden hand in hand: gesprek en begrenzing.

Gesprek: Als volwassenen helpen we jongeren door belangstellend nabij te zijn. Zowel offline als online. Dat begint met de gewoonte dat ouders de telefoon in mogen zien en de communicatie van hun jonge pubers met hen bespreken. Niet vanuit nieuwsgierigheid of om te controleren, maar vanuit betrokkenheid. Bespreek samen op welke netwerksites wel of geen profiel wordt aangemaakt. De meest populaire sites zijn Instagram, Snapchat en voor ouderen Facebook. Overweeg of u als ouder eveneens een profiel aanmaakt en ‘vriend’ wordt van uw kind of op een andere manier op de hoogte wilt blijven.

Begrenzing: Filters schermen een deel van internet af. Dit werkt zolang kinderen aangesloten zijn op de internetrouter thuis. Via de router van de buurman, het openbare wifinetwerk of hun eigen internetabonnement krijgen ze vrij spel. Filterbedrijven bieden ook aparte filters aan voor smartphones (tip: www.qustodio.com). In de meeste gevallen kunnen ouders dan zien welke apps er gebruikt worden en het gebruik ervan blokkeren of tijdslimieten instellen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de inhoud van het verkeer via deze apps niet gefilterd wordt, dus de berichten binnen Whatsapp, YouTube, Skype, Snapchat, Instagram of Facebook Messenger blijven buiten beeld van het filter. Filters zijn nuttig, maar bieden slechts gedeeltelijke bescherming. Heb dus niet de illusie ‘dat het met een filtertje wel goed zit’. Het beste filter dat we kunnen gebruiken staat misschien wel opgetekend in de slotsom van Prediker: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht