Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mediaopvoeding #7

Door apparaten aan elkaar te koppelen, kunt u zien waar uw kinderen mee bezig zijn. Dit noemen we parental control of ouderlijk toezicht. Zo blijft u op de hoogte van elkaars onlineactiviteiten. Nogmaals, niet om elkaar te bespieden, maar om dit tot gespreksonderwerp te maken in het gezin en kinderen te laten wennen aan transparant internetgedrag. De functies van ouderlijk toezicht zijn verschillend per aanbieder. Hoofdzakelijk zijn ze te onderscheiden in vier groepen.

Filteren:
- Instellen van een maximumleeftijd
- Weren van geweld, seks of grof taalgebruik
- Screenen van ongewenste woorden via mail, etc.

Blokkeren:
- Betaalkanalen, betaalde diensten en onlinegames
- Kinderslot op bepaalde websites

Beperken:
- Tijdsafbakening van gebruik van games, apps of websites
- Maximumbedrag, bundellimiet of internettijd op telefoon

Controleren:
- Traceren waar uw kind zich bevindt, aan de hand van zijn mobiele telefoon
- Nagaan hoe lang er is gegamed of welke sites bekeken werden

Bespreek bovenstaande eens in uw gezin of met een gemeentelid. Wees geduldig in het onderwijzen van online mediagebruik. Spreuken 16:32!

Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo’n mediagesprek? En hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik? In samenwerking met Peter Stam biedt Hart voor het gezin een serie teksten met tips rondom mediaopvoeding. Bespreek ze met uw gezin of met vrienden!

Terug naar overzicht