Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

U en uw huisgezin #3

U en uw huisgezin (artikel 3)
Serie artikelen door Arie Slingerland (Gouderak) over het gezin


In dit derde artikel wil ik aandacht geven aan het gezin van Izak en Rebekka. In Genesis 24 lezen we hoe het huwelijk van hen begon. Schitterend gewoon, wat een toewijding van Rebekka en wat een duidelijke leiding van God. En ook wat een mooie eenheid toen het huwelijk in de eerste tijd kinderloos bleef. Genesis 25: 21 Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.

Maar als Rebekka daarna zwanger wordt van een tweeling, gaat zij alleen de Heere raadplegen. De Heere antwoordt haar wel, Genesis 25:23 De HEERE zei toen tegen haar:

Er zijn twee volken in uw schoot,

en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.

Het ene volk zal sterker zijn dan het andere

en de meerdere zal de mindere dienen.

Maar het lijkt wel dat Izak dit spreken van de Heere tot Rebekka niet ter harte heeft genomen. Dacht hij dat het maar ‘vrouwenpraat’ was? Hij wilde Ezau zegenen! En hoe reageert Rebekka? Zij luistert af en beweegt Jakob om zijn vader te bedriegen. Wat zou het anders gegaan zijn als Izak en Rebekka samen hun tweeling van jongs af aan hadden opgevoed met dat wat de Heere Zelf aan Rebekka had geopenbaard! Mannenbroeders: de Heere kan ook door jullie vrouwen zijn wil/plannen openbaren. Veracht dat niet zoals Izak deed. Izak wist de dag van zijn dood niet, zijn geestelijk inzicht was ook niet best want hij heeft daarna nog vele jaren geleefd. Hij wilde Ezau zegenen! Maar waar was het geloof van Rebekka? In plaats van dit in gebed voor de Heere te brengen, vertelt ze Jakob wat ze heeft afgeluisterd en neemt het initiatief om hem te bewegen zijn blinde vader te bedriegen: Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen, vóór zijn dood (Genesis 27:8-10).


Helaas luistert Jakob, die toen al boven de zestig was, naar zijn moeder en hij bedriegt zijn vader op schaamteloze wijze. Maar ik wil er jullie aandacht op vestigen dat het in de eerste plaats de fout van Izak was om niet de woorden van Heere ter harte te nemen die Hij tegen Rebekka had gesproken. Ten tweede was het fout van Rebekka om deze zaak niet in gebed bij de Heere te brengen maar de toevlucht te nemen tot list en bedrog. En ze sleepte daar haar zoon, die al lang volwassen was, in mee. Ze neemt zelfs deze verschrikkelijke woorden in de mond: Laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen.

Ook leren we hier dat ons gevoel geen betrouwbare maatstaf is en dat dit ons wel richting geeft.


En Ezau? Ezau was onverschillig. Hij leefde voor het hier en nu. Hij was onverschillig ten opzichte van het eerstgeboorterecht en zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Hij dacht niet dat hij op die dag zou sterven maar dat hij eens zou sterven. En daarom hechtte hij niet veel waarde aan het eerstgeboorterecht. Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. Genesis 25:34

Maar is het niet het meest droevig en verootmoedigend te zien dat een huwelijk dat zo schitterend begon zo triest verloopt? Vaders, jullie hebben een grote verantwoordelijkheid! Dat God het in zijn wegen met Jakob uiteindelijk tot een goed einde brengt is Zijn genade! Neem je verantwoordelijkheid en erken voor Hem dat je toch echt van Zijn genade afhankelijk bent.

Terug naar overzicht