Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

2x CD Samen Bijbelteksten zingen

Gods Woord memoriseren is erg belangrijk, zodat we in alle situaties, door Gods Geest geleid, getuigen kunnen zijn en kunnen leven naar Zijn wil. Deze twee cd's zijn voor jong en oud een geweldig hulpmiddel om in gezinnen en in de kerk Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Er is gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. En heel handig: de bestanden met bladmuziek staan er ook op.
Bestellen kan door een mail te sturen naar: bijbeltekstenzingen@gmail.com

Terug naar overzicht

Samen Bijbelteksten Zingen 1

Samen Bijbelteksten Zingen 1

Samen Bijbelteksten Zingen 2

Samen Bijbelteksten Zingen 2