Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Biddend op de uitkijk - 90 dagen bidden voor je afgedwaalde kind

James Banks

Dit prachtige boekje wil ouders helpen, bemoedigen en vertroosten bij het bidden voor een afgedwaald kind en hen wijzen op de kracht van het gebed. “Het is mijn verlangen dat God dit boek zal gebruiken om de eeuwige toekomst van jouw kind te veranderen en door jouw gebeden je zoon of dochter in een levende relatie met Christus te brengen” aldus de schrijver. Het boek, ruim 250 pagina’s tellend, is ingedeeld in 13 weken met voor iedere week een thema en voor elke dag een onderwerp.

De schrijver benadert het probleem positief door te stellen dat ook afgedwaalde kinderen, net als elk ander kind, een geschenk zijn. Door hen leren ouders geduld te , de diepte van hun eigen behoefte aan vergeving te zien en de voortdurende afhankelijkheid van God te erkennen. Ze brengen ouders op de knieën; de beste positie waarin God kan helpen.

De schrijver kent de Bijbel goed en hij citeert er veel uit. Hij wijst zodoende op de beloften van God die wij in geloof mogen en kunnen aannemen en hij vergeet ook het danken niet zoals Filippenzen 4:6 en 7 ons leert. Ook benadrukt hij het belang om in relatie met de Vader en de Heere Jezus te leven en voortdurend te bidden.

Nu zal het niet zo zijn dat elk kind van gelovige en biddende ouders binnen 90 dagen radicaal bekeerd zal zijn, maar dan kunt u het boek gewoon weer opnieuw elke dag lezen. Het is daarvoor gevarieerd genoeg!

Er zou nog veel meer uit te citeren en over te zeggen zijn maar het is beter u aan te raden dit boek te lezen en te schenken aan ouders met afgedwaalde kinderen.

Dit sluit aan bij de visie van Hvhg dat het Gods wil is dat elk kind van gelovige ouders ook Hem gaat toebehoren. Want van Zijn kant heeft Hij alles gedaan om de weg vrij te maken voor behoudenis.

Terug naar overzicht