Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Leer mij God kennen (kinderboek)

Patricia St. John

God. Wie is Hij? Wat doet Hij? Hoe kun je de Heere God leren kennen? Wacht je gewoon maar af tot de Heere God tot jou komt? Waar woont Hij? Hoe krijg je een nieuw hart? Moet je Hem gaan zoeken in een kerk of op een andere plaats? Wat zou het fijn zijn als de Heere iets over Zichzelf zou vertellen…als Hij je een wegwijzer zou geven om je op weg te helpen. God heeft hierover nagedacht. Hij heeft inderdaad zo’n wegwijzer gemaakt…de Bijbel. Door Hemzelf geschreven, waarbij Hij mensen gebruikte om Zijn boodschappers te zijn. Het Boek van God is voor jou, voor vandaag. Het verandert nog steeds levens, het geeft eeuwig Leven! De Bijbel is kostbaar… Patricia St. John begreep dit al heel vroeg in haar leven. Zij heeft zelf een wegwijzer geschreven om je aan te moedigen en je te helpen om Gods wegwijzer – Zijn Woord – te lezen. Lees deze wegwijzer daarom naast de Bijbel. Probeer de Bijbelgedeelten op te zoeken. Denk er over na en vind voor jezelf uit hoe groot de Heere God is als je Hem (beter) leert kennen.

Terug naar overzicht