Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Onderwijs je kinderen met het Woord van God

Lou Priolo

Er zijn honderden boeken beschikbaar over opvoeding en ouderschap. Veel van deze boeken beweren dat ze hun visie verwoorden vanuit een christelijk standpunt. Ondanks dat deze auteurs claimen een Bijbelse visie te verwoorden, zijn hun inzichten meestal opgedaan vanuit de humanistische psychologie. Hierdoor behoren deze boeken tot de categorie ‘volkomen on-Bijbels’.Dit boek bevat alleen maar Bijbelteksten. De auteur wil ouders ondersteunen om op een liefdevolle en praktische manier de Bijbel te gebruiken bij het disciplineringproces van je kind. Heb je daar wel eens over nagedacht? Weet je inmiddels – met al je training en ervaring – hoe je de Bijbel moet gebruiken voor het onderwijzen, terechtwijzen, corrigeren, opvoeden en trainen van je kinderen? Heb je al een duidelijke visie hoe jij je kinderen opvoed in de rechte weg van de Heere? Het is het gebed van de auteur dat dit boekje je opvoedingskwaliteiten zal vergroten en versterken, terwijl je leert hoe je de Schriften grondiger en effectiever kunt gebruiken voor het opvoeden van je kinderen.

Terug naar overzicht