Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Praktische lessen uit Gods Woord over opvoeding

Geschreven door G.C. Willis, hertaald door Hart voor het gezin.

Dit boek bevat praktische lessen uit Gods Woord over opvoeding in de vorm van brieven van een grootvader aan de ouders van zijn kleinkinderen. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel laat de schrijver zien wat opvoeding eigenlijk is. De wijze waarop God Zijn kinderen opvoedt, is een inspirerend voorbeeld voor gelovige ouders bij de opvoeding van hun eigen kinderen. De schrijver wijst ook op de vele gevaren die de kinderen bedreigen als hun ouders geen goed voorbeeld voor hen zijn. Dat blijkt namelijk vérstrekkende gevolgen te hebben in het leven van hun kinderen.

Je kunt hieronder een PDF-versie downloaden van de hertaalde uitgave van het boek:

Praktische lessen uit Gods Woord over opvoeding (digitale, hertaalde versie)


(Bewerkte versie van 'Praktische lessen uit Gods Woord over opvoeding', G.C. Willis, ISBN 978 90 5907 098 4, verkrijgbaar bij © www.uhwdw.nl.)

Terug naar overzicht
praktische-lessen-uit-gods-woord-over-opvoeding