Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Samen op ontdekkingsreis

Als christenouder wil je graag je geloof delen met je kind. Aisha Meel en Adriëlle Schouten laten in hun praktische boek ‘Samen op ontdekkingsreis’ zien hoe belangrijk en zinvol het is om met jouw jonge kind God te zoeken en een voorbeeld te zijn. De schrijfsters hebben als missie zoveel mogelijk ouders te inspireren om samen met hun kind(eren) God steeds beter te leren kennen. Het is hun verlangen en gebed dat het boek je zal bemoedigen, aansporen en inspireren in het ontdekken van Gods onvoorwaardelijke liefde voor je kind en het volgen van Zijn weg in jullie leven.
Het boek begint met een hoofdstuk over Gods rol in jouw leven als ouder. Waar sta je, waar staat God in jouw leven, wat is je droom voor je gezin en wat hoop je dat je kind vasthoudt van alles wat je erin stopt? Er is ruimte om je antwoorden op te schrijven. Met behulp van een weekplanning kun je praktisch in kaart brengen hoe jij wilt dat je week eruitziet. Wat is werkelijk belangrijk en welke plek heeft God in je week? De schrijfsters sporen je aan om zelf tijd met God door te brengen, voor je kind te bidden, Bijbel te lezen en contact te zoeken met andere christenen om elkaar te kunnen bemoedigen. In het boek vind je duidelijke uitleg over de geloofsontwikkeling van kinderen en worden er per fase – baby, dreumes, peuter en kleuter – tips gegeven over hoe je samen met je jonge kind God kunt ontdekken. In kaders lees je ervaringen van de schrijfsters en andere ouders.

Lees meer of bestel

Terug naar overzicht
Samenopontdekkingsreis